Til hovedinnhold
Viser 1651–1660 av 1694 treff.
 • Hva er typiske vanskeområder for personer med DLD?

  04.08.2023 | Kapittel

  Fonologi Barn, unge og voksne med fonologiske vansker har vansker med å oppfatte, organisere og bruke språklyder. Hos noen fører disse vanskene til uttalefeil som gjør talen vanskelig å forstå. Fonologiske ...
 • Taleprosessering og ulike typer språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...endringene følger et utviklingsmessig mønster, dvs. alle barn som følger et typisk utviklingsforløp bruker samme type prosesser i samme alder.   Barns evne til å prosessere tale endrer seg over tid. Dette ...
 • Oversikt og forutsigbarhet

  19.03.2022 | Kapittel

  ...betyr at du må klargjøre for barnet/eleven: Hvorfor trenger jeg å lære dette? eller Hva skal jeg bruke dette til? Å la elever delta i planleggingen av skolearbeidet er også nødvendig for at de skal få ...
 • Sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...situasjoner ferdighetene skal benyttes i. De trenger tro på egen kompetanse og motivasjon til å ta den i bruk. Sosial kompetanse handler om en veksling mellom selvhevdelse og hensyn til andre. Det innebærer dermed ...
 • Tourettes syndrom og overganger

  03.11.2021 | Kapittel

  ...temaside om struktur og forutsigbarhet i læringsmiljøet. Her finner du mange eksempler på pedagogisk bruk av digitale verktøy, blant annet: Forberedelse med kart, bilde og video Planer og kalender Oppskrifter ...
 • JAWS

  10.09.2019 | Kapittel

  Bindestrek For å bla motsatt vei kan en benytte Shift + ønsket hurtigtast. De fleste av hurtigtastene kan brukes i kombinasjon med Ctrl+Insert. Da vises en liste med elementer. For eksempel vil Ctrl+Insert+t vise ...
 • Trinn 2 Lek mellom det blinde barnet, ett seende barn og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...med minst mulig voksenstyring.  Gjennom lekens gang må hun være en god modell ved å beskrive leken, bruke navn på barna som leker og henvise dialogen mellom dem. I leken må pedagogen ta en rolle som ikke ...
 • Fokusgruppen (35+)

  28.08.2014

  ...resultater. Det vil også være naturlig å undersøke med foresatte hvilke strategier og rutiner de tar i bruk for at barnet skal mestre. Gå i dialog med foresatte om å kontakte PPT, og hvorfor Når barnet vurderes ...
 • Forskning om kroppslig lek og mening.

  19.02.2019 | Kapittel

  ...rim og regler, benevnelser av kropp, gi og ta er verdifulle leker for små blinde barn. Vi er nær, bruker stemme og emosjoner, vi overdriver og skaper forventning hos barnet med kjente rim og regler som ...
 • Å forstå hva barnet uttrykker

  21.09.2023 | Kapittel

  ...oss noen alternative tolkninger av det barnet forsøker å uttrykke. Selv om barn både kan se og høre bruker de allikevel masse gester og andre virkemidler for å uttrykke seg før de etterhvert kan uttrykke ...