Til hovedinnhold
Viser 1661–1670 av 1694 treff.
 • Dysleksi

  04.08.2023 | Kapittel

  ...har vansker med den tekniske delen av lesingen. «The simple view of reading» er en modell som ofte brukes for å beskrive leseprosessen: Lesing = avkoding x forståelse Modellen viser at lesing krever ferdigheter ...
 • Tourettes syndrom og samarbeid skole–hjem

  18.10.2021 | Kapittel

  ...er viktig at foreldrene opplever at de er inkludert og verdsatt. Noen foreldre til elever med TS bruker mye tid på forberedelse og tilrettelegging av lekser og skolehverdag, noe som ikke er så lett for ...
 • Undervisnings og metodemateriell

  29.06.2022 | Kapittel

  40 fotografier av vanlige aktiviteter. Pocket ColorCards for Adults: In Hospital 40 fotografier til bruk av pasienter på sykehus. ColorLibrary (www.colorcards.net) Hver eske inneholder 96 fargefotografier ...
 • Rørmetoden

  28.06.2022 | Kapittel

  ...klienten er fortrolig med røret, flaska, pusten og å være avspent i kroppen. (Viktig fase som det må brukes tid på!) Sett lys på ”blåsen” med en dyp, avspent ”o”. Gjør dette i noen minutter – ta en pause hvis ...
 • Hva er ADHD?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...å  ta inn informasjon  fastholde informasjonen over kort tid   bearbeide informasjonen for direkte bruk eller lagring   De eksekutive vanskene kan betegnes som kjernevanskene innenfor ADHD. Som nevnt ovenfor ...
 • Relasjoner

  15.06.2022 | Kapittel

  ...drømmer, bekrefter følelser og ser på barnet/eleven med positive briller. De skaper gode følelser, bruker humor på en vennlig måte og bidrar til god stemning. De overnevnte avsnittene beskriver relasjoner ...
 • Struktur, oversikt og forutsigbarhet

  18.03.2022 | Kapittel

  ...betyr at du må klargjøre for barnet/eleven: Hvorfor trenger jeg å lære dette? eller Hva skal jeg bruke dette til? Å la elever delta i planleggingen av skolearbeidet er også nødvendig for at de skal få ...
 • Sånn vil jeg ha det

  02.10.2020 | Bok/hefte

  ...bilder som støtter opp om innholdsforståelsen av tema.  Les mer om støttemateriellet under Pedagogisk bruk. Visuell støtte Hvert tema i "Sånn vil jeg ha det" er støttet opp av bilder. Enkel visuell støtte ...
 • Lesing og ADHD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...leseflyt hos en person med dysleksi skyldes typisk problemer med nøyaktig og sikker ordavkoding, og ofte bruk av uhensiktsmessige, kompenserende strategier. Redusert leseflyt hos en elev med ADHD kan for eksempel ...
 • 10 ting du bør vite om språkforstyrrelser og lesing

  04.08.2023 | Kapittel

  Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) er en betegnelse som brukes når barn, unge eller voksne strever med språk uten at man kjenner grunnen til dette. Barn med språkforstyrrelser strever med å forstå ...