Til hovedinnhold
Viser 1691–1700 av 1738 treff.
 • Overgang mellom barneskole og ungdomsskole

  07.07.2020 | Kapittel

  ...skal jeg ha, hvor mange elever i klassen, navn på elevene, timeplan og hvilke aktiviteter som kommer. Bruk av visuelt og konkret materiale kan være nyttig i forberedelsen.  Bevisst valg av klasserom og grupperom ...
 • Tegnkort - Hva gjør Lotta og Milo?

  14.05.2020 | Bok/hefte

  ...sine språk.Aktivitetene som presenteres i TegnKort kan lede til tegnspråklige samtaler, men også brukes for å skape nysgjerrighet om norsk tegnspråk. For de barna som ikke har norsk tegnspråk som sitt ...
 • Gode spesialpedagogiske/logopediske tiltak for barn med DLD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...betydninger kan være fint å fokusere på. Det kan være et tips å fokusere på ordenes form, innhold og bruk. Ordkunnskap vil kunne ha språklig overføringsverdi; den kan øke språkforståelse, kommunikasjon, deltakelse ...
 • Undergrupper av språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...konsistente fonologiske vansker forenkler ord på en annen måte enn barn med typisk fonologisk utvikling. De bruker idiosynkratiske (utypiske) forenklingsprosesser som vi ikke finner i den regelmessige utviklingen ...
 • Sånn vil jeg ha det

  02.10.2020 | Bok/hefte

  ...bilder som støtter opp om innholdsforståelsen av tema.  Les mer om støttemateriellet under Pedagogisk bruk. Visuell støtte Hvert tema i "Sånn vil jeg ha det" er støttet opp av bilder. Enkel visuell støtte ...
 • 10 ting du bør vite om språkforstyrrelser og lesing

  04.08.2023 | Kapittel

  Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) er en betegnelse som brukes når barn, unge eller voksne strever med språk uten at man kjenner grunnen til dette. Barn med språkforstyrrelser strever med å forstå ...
 • Vansker med å snakke og forstå

  04.08.2023 | Kapittel

  Utviklingsmessige språkforstyrrelser (Developmental Language Disorder, DLD) er en betegnelse som brukes når barn, unge eller voksne strever med sitt eget språk uten at man kjenner grunnen til dette. Barn ...
 • Lesing og ADHD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...leseflyt hos en person med dysleksi skyldes typisk problemer med nøyaktig og sikker ordavkoding, og ofte bruk av uhensiktsmessige, kompenserende strategier. Redusert leseflyt hos en elev med ADHD kan for eksempel ...
 • Relasjoner

  15.06.2022 | Kapittel

  ...drømmer, bekrefter følelser og ser på barnet/eleven med positive briller. De skaper gode følelser, bruker humor på en vennlig måte og bidrar til god stemning. De overnevnte avsnittene beskriver relasjoner ...
 • Hva er ADHD?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...å  ta inn informasjon  fastholde informasjonen over kort tid   bearbeide informasjonen for direkte bruk eller lagring   De eksekutive vanskene kan betegnes som kjernevanskene innenfor ADHD. Som nevnt ovenfor ...