Til hovedinnhold
Viser 21–30 av 1695 treff.
 • Rapporterte vennskap blant elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...kunnskap om vennskap blant barn som bruker ASK (tandfonline.com), og vi vet derfor ikke om kunnskapen som omhandler barn uten nedsatt funksjonsevne er relevant for barn som bruker ASK. Det er ingen omforent forståelse ...
 • Marginalisering av elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...samhandler elever som bruker ASK, og medelever sammen i på skolen? Hvilke perspektiver har medelever, foreldre til elever som bruker ASK, og ansatte i skolen på inkludering av elever som bruker ASK, i ordinære ...
 • Pedagogisk bruk av apper i matematikk

  08.09.2016 | Artikkel

  Bruk av apper i matematikkundervisningen kan være et godt lærings- og inkluderingsverktøy. Ulike funksjoner i appene kan bidra til å konkretisere det abstrakte, kunne gjøre individuelle tilpasninger, tilrettelegge ...
 • DAISY fulltekstlydbøker for deg som bruker JAWS

  24.11.2016 | Artikkel

  ...trykk Mellomrom for å fjerne avkrysningen. Trykk Bruk og deretter OK Navigere i boka Finne overskrifter Som JAWS-bruker er du kanskje vant til å bruke hurtigtasten Ins+F6 for å samle overskrifter i Word ...
 • Inkluderingsverktøy tas i bruk i flere kommuner

  05.12.2023 | Artikkel

  Statpeds refleksjonsverktøy for inkluderende praksis tas nå i bruk av flere og flere kommuner. I Trøndelag har alle PP-tjenestene gjennomgått opplæring i verktøyet som en del av kompetanseløftet. Illustrasjonsbilde ...
 • Bruke stavekontroll

  04.09.2019 | Kapittel

  Er eleven i tvil om et ord er feilstavet, kan han sette markøren i ordet og bruke hurtigmenyen til å undersøke det. Bruker eleven tale, vil uttalen ofte gi en indikasjon på om et ord er riktig stavet ...
 • Å utvikle vennskap blant elever som bruker ASK

  16.10.2017 | Artikkel

  Evnen til å kommunisere er avgjørende for å utvikle vennskap. For at elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon skal få mulighet til å utvikle vennskap med medelever, krever det støtte fra ...
 • Kunnskapsstatus om vennskap blant barn som bruker ASK

  01.06.2017 | Artikkel

  ...med barn som bruker alternativ og/eller supplerende kommunikasjon (ASK), men opplever slike vennskap som annerledes enn andre vennskap. Det er lite forskning om vennskap blant barn som bruker ASK. Denne ...
 • Feil bruk av stemmemusklene kan gi langvarige problemer

  19.10.2016 | Artikkel

  ...store problemer med stemmen. 70 prosent av alle som oppsøker hjelp, har trøbbel som kommer fra feil bruk av stemmemusklene. Artikkel om Tom Karlsens doktorgradsarbeid. Tom Karlsen i Statped har undersøkt ...
 • Bruke emojier

  08.06.2022