Til hovedinnhold
Viser 351–360 av 1769 treff.
 • Digitale musikkressurser

  05.10.2023 | Kapittel

  For å notere kan eleven bruke notasjonsprogram. Ved komponering, produksjon og redigering av musikk kan ulike DAW-program være egnet. Bruk av slike digitale musikkressurser forutsetter opplæring og forkunnskaper ...
 • Inkludering i barnehagen

  15.06.2016 | Artikkel

  ...sett ord på det som skjer. Ta andre barn gradvis med i leken. Lær barnet å bruke de samme lekene som seende barn bruker. Bruk gjerne faste lekegrupper. Gjøre det samme som de andre Barnet må få lære å ...
 • Veileder i skriveutvikling

  09.06.2023 | Artikkel

  ...flere år. Grunnlaget for skriving legges tidlig, og fra de første strekene til det å skrive et ord bruker barn i typisk utvikling to–tre år.   Vi vil i denne veilederen ta med utvikling fra at det er forskjell ...
 • Preposisjoner

  08.06.2016 | Artikkel

  ...tilgang til ulike preposisjoner. Last ned oppgaven her (Smart notebook-fil) Huskelapp til oppgaven (PDF) Bruk av ressursen Dra ikonene opp til visningsruten (oppe til høyre) for å sette sammen ikonene som representerer ...
 • Kompetansemål

  10.02.2020 | Artikkel

  ...muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep Formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegrep, variert kildebruk og kildehenvisninger. Det ligger ...
 • Den ikke-manuelle komponenten: Hodet

  31.01.2023 | Kapittel

  Hodet brukes mye til å vise om en setning er bekreftende eller nektende. Hodet brukes ofte til å uttrykke seg mer simultant. Ved å riste på hodet for å vise om en setning er nektende trenger man ikke å ...
 • Modellering

  21.04.2023 | Kapittel

  Mange lærebøker bruker visuelle framstillinger for å arbeide med modellering. For elever som bruker punktskrift kan det være lite hensiktsmessig å bruke slike framstillinger. For å eksperimentere med modellering ...
 • Synstekniske hjelpemidler

  02.10.2023 | Kapittel

  Bruk av synstekniske hjelpemidler kan fremme inkludering og læring. Det er vanlig å bruke de synstekniske hjelpemidlene i kombinasjon med digitale enheter. En som er blind har behov for andre hjelpemidler ...
 • Nedsatt hørsel og tilrettelegging ved prøver og eksamen

  01.07.2016 | Artikkel

  ...kunnskapene i faget. Eleven bør få anledning til å venne seg til tilretteleggingstiltakene. De bør derfor brukes ved prøver i løpet av skoleåret og være i tråd med den tilretteleggingen som ellers er gjort i opplæringen ...
 • Når klasserommet blir virtuelt

  19.12.2016 | Video

  ...hvor de har tatt i bruk VR-briller i klasserommet for å variere og tilrettelegge undervisningen.  Nye pedagogiske muligheter åpner seg ved bruk av en pappbrille og smarttelefon. Bruk av VR kan engasjere ...