Til hovedinnhold
Viser 371–380 av 1769 treff.
 • Blokkprogrammering og tekstprogrammering

  19.08.2021 | Kapittel

  ...programmeringsspråk etter helt bestemte regler. Følges ikke reglene, vil ikke koden fungere. Tekstprogrammering brukes mest fra ungdomsskolen og oppover, men elever med blindhet har ofte behov for å lære dette tidligere ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i grunnskolen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...viser klart at bruk av elevens flerspråklige ferdigheter gir bedre læringseffekter og utvikling av opplæringsspråket enn en enspråklig opplæring gjennom et mindre utviklet andrespråk. Bruk av flerspråklige ...
 • SuperNova for Windows

  08.05.2024 | Kapittel

  ...punktskrift, og har innebygd forstørringsprogram. Dette gjør programmet interessant for synshemmede som kan bruke en kombinasjon av tale, punktskrift og forstørret tekst på skjermen Magnifier & Speech formidler skjerminnhold ...
 • JAWS for Windows

  08.03.2024 | Kapittel

  ...viktige innstillinger i JAWS JAWS-tast JAWS har som de fleste skjermleserprogrammer valgt en tast som brukes sammen med andre taster for å gi kommandoer til skjermleseren. Denne tasten omtales her som JAWS-tasten ...
 • Gamle og nye benevninger

  16.04.2024 | Kapittel

  ...noen ord og uttrykk vi i liten grad bruker. Dersom du kan noe tegnspråkteori fra før, savner du kanskje allerede uttrykk som proformer, lokalisasjon eller TMFOK. Vi bruker uttrykket fleksible tegn for det ...
 • Klar, ferdig, gå!

  08.06.2016 | Artikkel

  Mål: Eleven skal bruke kjerneordene funksjonelt i ulike situasjoner. Fokusord Gå Stopp Snu Fort Langsomt Ta Gå på Gå av Snu fort Snu langsomt Ta den Snu den Huskelapp (PDF) Materiell Huske Bok: Klar, ferdig ...
 • Å skrive

  03.09.2018 | Kapittel

  ...eileder-om-opplaring-i-punktskrift-mobilitet-og-bruk-av-tekniske-hjelpemidler/. En elev som bruker punktskrift, bruker tastatur for å skrive. Han bruker enten punktskrifttastatur eller et vanlig tastatur ...
 • Afasi og kommunikasjon

  14.04.2020 | Artikkel

  ...oppfordrast til å bruke fleire kommunikasjonsformer. Målet er at de forstår kvarandre uavhengig av kva måte det blir formidla på. Eksempel på bruk av andre kommunikasjonsformer i samtale kan vere: Bruk penn og papir ...
 • Chromebook og tilgjengelighet

  05.02.2018 | Artikkel

  ...produksjon- og samhandlingsverktøy kan du bruke G Suite for Education, som blant annet består av tekstbehandler, regneark og presentasjonsverktøy. Du kan også bruke Office 365 på en Chromebook. Min Chromebook ...
 • Interaktive tavler som inkluderingsverktøy

  27.01.2016 | Video

  Sofiemyrtoppen skole ved Oppegård i Akershus har tatt i bruk ny teknologi for å skape et inkluderende klassemiljø for elever som har særskilte behov. Utprøving og testing av alternative kommunikasjonsformer ...