Til hovedinnhold
Viser 511–520 av 1738 treff.
 • Visuelle kjennemerker

  09.08.2023 | Kapittel

  ...orientering og forflytning brukes ofte peilepunkter. Dette er visuelle kjennemerker, slik som et kirkespir eller en reklameplakat. Dette er statiske peilepunkter. Peilepunkter brukes for å fastsette sin egen ...
 • Notasjon og regnemetode

  21.04.2023 | Kapittel

  Eleven må lære notasjon og regnemetoder som er tilpasset måten å lese og skrive på i matematikk. Bruker eleven punktskrift, må eleven lære å skrive all matematikk lineært. For mer om dette, se veiledere ...
 • Hørende barn med døve foreldre (KODA / CODA)

  05.09.2016 | Artikkel

  ...flerkulturell opplæring (NAFO) har gitt ut en informasjonsbrosjyren Barn i flerspråklige familier som kan brukes som et utgangspunkt for samtale med foreldrene om barnas flerspråklige utvikling. Foreningen hørende ...
 • logas.no

  06.06.2016 | Nettressurs

  Logas er et nettbasert, interaktivt læremiddel du kan bruke i begynneropplæringen i nordsamisk. På logas.no får barna muligheter til å lære alfabetet, stavelser og grammatikk ved lek og spill. Statped ...
 • Stereotyp atferd og selvstimulering ved synsnedsettelser

  23.05.2023 | Artikkel

  ...å regulere sanseinntrykk og derfor bli over- eller understimulert. Dette kan gjøre at egen kropp brukes som stimuleringskilde. Atferden kan også skyldes at den kan oppleves å øke konsentrasjon, oppmerksomhet ...
 • Tegn for metaspråket

  03.03.2023 | Kapittel

  Det finnes flere tegn for de ulike grammatiske elementene, men her er en samling av de tegnene vi bruker: Film Plassering i tegnrommet   Video: Ikke-manuelle komponenter   Video: Avbildende tegn   Video ...
 • Word 2010 med skjermleseren Jaws 13

  11.11.2015 | Veileder

  Veiledningshefte om bruk av Word 2010 med skjermleseren Jaws 13  for lærere som underviser elever som bruker PC med leselist. Målgruppen for dette heftet er lærere som underviser elever som bruker PC med leselist ...
 • Samspill, lek og kommunikasjon

  08.02.2024 | Bok/hefte

  ...for å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon i form av taleteknologi saman med små barn frå dei er ni månader gamle. Heftet inneheld ein presentasjon av korleis ein legg til rette for bruk av taleteknologi ...
 • Synshemning og lek

  04.09.2023 | Artikkel

  ...andre kvaliteter ved leker og stimuleringsmateriell enn seende barn, så som overflate og lyd. De bruker hørselen og følesansen for å gjenkjenne ting. Når man skal velge ut stimuleringsmateriell og leker ...
 • Slik følger du Statpedkonferansen

  17.01.2024 | Artikkel

  ...på skjermen. En ny side dukker opp med en stor Play-knapp midt på skjermen. Klikk på Play-knappen. Bruk en av disse nettleser Chrome, Edge, Firefox, Safari (nettleseren Explorer virker ikke). Synstolking ...