Til hovedinnhold
Viser 591–600 av 1738 treff.
 • Diktering

  03.12.2020 | Kapittel

   Chromebook, nettbrett og smarttelefon. Ved å diktere kan du produsere tekst uten å skrive for hånd eller bruke tastatur. Det stemmen sier blir omgjort til tekst. Bilde1 Kjært barn rosa Hvem er diktering nyttig ...
 • Paint 3D

  04.05.2018 | App

  3D og plassere dem i en utvidet virkelighet (AR) via kameraet på PC eller nettbrett. Paint 3D kan brukes som et verktøy i pedagogisk tilrettelegging for visualisering og konkretisering av faglig innhold ...
 • 2.3 Tegn-til-tale og rettigheter

  14.05.2024 | Kapittel

  Å få opplæring i, og bruke en kommunikasjonsform som gir mulighet til å uttrykke seg sammen med andre, er helt avgjørende for å kunne påvirke sine omgivelser og eget liv.   FN-konvensjonen om rettigheter ...
 • Skrivestøtte

  11.01.2021 | Kapittel

  ...krevende. Bruk av skriverammer, tegneserier, tankekart og skrivestartere er nyttige og en viktig del av skriveopplæringen. Bilde Hjelp til rettskriving Når du skriver digitale tekster, kan du bruke stavekontroll ...
 • Matematikk på leselist

  23.02.2024 | Kapittel

  ...to veiledere i PDF format for lærere til elever som bruker punktskrift i matematikk. Veilederene gir en grunnleggende innføring i hvordan en kan bruke PC med skjermleserprogram og leselist i matematikk ...
 • Hverdagsbyen

  30.09.2021 | Artikkel

  ...og gjennomført i Andungen Barnehage. Det pedagogiske opplegget viser hvordan du i barnehagen kan bruke leken som inngang til programmering. Opplegget viser også hvordan planlegging, skaperglede og samarbeid ...
 • Plakat - det norske enhåndsalfabetet

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...bokstavtegn og bokstaver lett synlige og tilgjengelige. Bruk plakaten flittig til å lære alfabetet med bokstavtegn og med bokstaver. Den egner seg både til bruk i leseopplæring og i språkopplæring i norsk tegnspråk ...
 • – Meiningsfull utdanning

  12.03.2024 | Artikkel

  – Planen er å bruke utdanninga i jobben, der eg skal følgje opp barn med nedsett høyrsel i opplæring i PP-tenesta. På sikt hadde det kanskje vore spennande å sjå mot helse og kunne bruke kompetansen i ...
 • Sosial læring

  09.12.2019 | Kapittel

  ...sosiale ferdigheter enn andre, av ulike årsaker. Her kan du lese om tre pedagogiske metoder du kan bruke for å veilede og støtte barn og unge i hverdagen og læringssituasjoner. Sosiale historier, oppskrifter ...
 • 1.1 Anbefaling for gjennomføring

  27.05.2024 | Kapittel

  ...personen som skal bruke tegn-til-tale. Videre bør alle som skal bruke tegn-til-tale laste ned appen tegnordboken. Den er nødvendig for å lære tegn ved gjennomføring av e-læringen og for videre bruk av tegn-til-tale ...