Til hovedinnhold
Viser 661–670 av 1694 treff.
 • Lykter

  01.09.2023 | Kapittel

  ...som er svaksynte. Det finnes hodelykter og håndholdte lykter. For noen kan det være tilstrekkelig å bruke sterke sportslykter, mens andre må søke om spesiallykter gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. En hodelykt ...
 • Formidling og visualisering av fagstoff

  06.11.2019 | Artikkel

  ...verdensrommet. Visuell utforsking fra hjertet til verdensrommet Det finnes ulike vr-apper du kan bruke for å tilrettelegge for god visuell støtte. Med Sharecare VR kan du gå inn i hjertet og se hertekammerne ...
 • Å berøre barn som har synshemming

  17.03.2017 | Publikasjon

  ...synsnedsettelse fordi mye av verden erfares via denne sansen. Her finner du råd om hvordan berøring kan brukes i samspill med barn som har nedsatt syn. Berøring er viktig i tilknytningen mellom barn og foreldre ...
 • Slik spør du elever om hvordan digital undervisning fungerer

  26.02.2021 | Artikkel

  ...og de andre er, synes du? Hvordan fungerer munnavlesning (hvis du bruker det) for deg? Hvordan fungerer tegnspråktolking (hvis du bruker det) for deg? Hvordan fungerer digital undervisning for deg når mange ...
 • Aktuelle metoder og verktøy for å arbeide med sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  Tegneseriesamtaler er en fremstilling av kommunikasjonen som finner sted i en gitt samtale. Ved å bruke fyrstikkmennesker med snakke-, tenke- og føleboble, kan en hjelpe barnet som har vansker med å forstå ...
 • Læring og kommunikasjon gjennom taktile strategier i møte med barn og voksne med medfødt døvblindhet

  15.03.2022 | Veileder

  ...er ofte ikke tilstrekkelig for kontakt og kommunikasjon og bruk av taktile strategier blir derfor viktig. Her kan du lese om hvordan du kan bruke kroppen som redskap i samspill og kommunikasjon med barn ...
 • Dialog

  06.05.2021 | Kapittel

  Vær nær Samtalepartnerens rolle Tenk totalkommunikasjon – vi drar nytte av alle sanser Bruk samme språkkode Bruk tydelig stemme Ikke rop – det gir dårlig taleoppfattelse Vis interesse for innholdet i det ...
 • Undervisning

  06.05.2021 | Kapittel

  ...bakgrunnsstøy. Lydreguler rom. Bruk stemmeforsterkning med mikrofon og høyttalere eller annet. Demp lyd med tennisballer som du skjærer hull i og trer nederst på stolbena. Bruk matter på bord. Ha nærhet til ...
 • Book Creator fremmer felles aktivitet og opplevelser

  27.01.2016 | Video

  ...barnehage i Trondheim har de gjort seg nyttige erfaringer med appen Book Creator i arbeidet med Åse. Her brukes Book Creator i arbeid med mobilitetstrening og sansestimulering, samspill og inkludering med de andre ...
 • Focus MDVI

  27.04.2015 | Veileder

  ...utredning av synsfunksjon hos barn med synsnedsettelser og sammensatte vansker. Veilederen er beregnet til bruk for personer med synspedagogisk kompetanse. Å utrede barn med synsnedsettelser og sammensatte vansker ...