Til hovedinnhold
Viser 691–700 av 1682 treff.
 • Synssansen og årsaker til synsnedsettelser

  18.09.2019 | Kapittel

  ...synsinntrykkene slik at vi danner oss et bilde av omgivelsene. I denne videoen lærer du om hvordan vi bruker både øyet og hjernen for å kunne se.
 • Lys- og mørkeadaptasjon og lysømfintlighet

  18.09.2019 | Kapittel

  ...tilpasse seg ulike lysforhold. Lysforhold som oppleves som utfordrende, kan redusere muligheten til å bruke synet på en god måte. Her får du mer informasjon om slike synsnedsettelser og råd om tilrettelegging ...
 • Embodied Cognition and Language Appropriation: Recycling with Difference by a Child with Congenital Deafblindness and Multiple Disability

  10.12.2019 | Artikkel

  Artikkelen bruker mikroanalyse av et videocase eksempel for å belyse temaer knyttet til kroppslig kognisjon og språk appropriasjon/tilegnelse hos et barn med medfødt døvblindhet og multifunksjonsnedsettelser ...
 • Lag en «adverbfortelling» på norsk tegnspråk

  07.03.2023 | Kapittel

  Skriv en fortelling (eller bruk en ferdig fortelling), og plukk ut alle verbene. Be elevene om å finne på en tegnendring til hvert verb. La det gå på rundgang: En elev får første verb og endrer dette, ...
 • Besifring

  23.10.2023 | Kapittel

  Eleven kan bruke besifring med punktskrift på to måter. Den vanligste er å skrive med punktskriftbokstaver over sangteksten. En annen metode er å skrive besifring i punktskrift, der noten angir besifring ...
 • Kjennemerker og ledelinjer

  11.08.2023 | Kapittel

  ...taktil/haptisk sporing, for eksempel å bruke stokken for å følge en fortauskant eller hånden for å følge en vegg bruk av hørselen (auditiv sporing), for eksempel å bruke lyden fra en trafikkert vei eller lyden ...
 • Samisk punktskrift

  28.03.2023 | Kapittel

  ...alfabetet i både visuell skrift og punktskrift. Bilde samisk punktskriftalfabet Det sørsamiske alfabetet bruker det norske alfabetet med tillegg av bokstaven ï. Dens tilhørende punkttegn er ⠌. Det lulesamiske ...
 • Stor bokstav

  28.03.2023 | Kapittel

  6-punkts punktskrift markeres stor bokstav ved å sette punkt 6 rett foran bokstaven. Man må altså bruke to celler for å skrive stor bokstav. Bilde stor bokstav1 I 8-punkts punktskrift markeres stor bokstav ...
 • Kortskrift

  28.03.2023 | Kapittel

  Norge og mange andre land er det utviklet systemer av forkortelser for ord, eller deler av ord, som brukes ofte. Systemene kalles kortskrift. Kortskrift gjør punktskrift mindre plasskrevende og raskere å ...
 • Leselist

  02.10.2023 | Kapittel

  ...nedenfor forklarer hvordan en leselist brukes. leselist Leselister finnes i mange ulike størrelser og utgaver. De minste og mest mobile kan gjengi opptil 20 tegn, og brukes gjerne sammen med smarttelefon eller ...