Til hovedinnhold
Viser 701–710 av 1682 treff.
 • An Umbrella Review of Aphasia Intervention descriPtion In Research: the AsPIRE project

  07.04.2022 | Artikkel

  ...i liten grad gjengitt. Studier som evaluerte generelle afasiintervensjoner hadde en tendens til å bruke RCT-design, mens mer spesifikke intervensjonsstudier oftere brukte caseseriedesign. Det var generelt ...
 • Læringsstrategier og leseforståelse

  23.06.2016 | Video

  Læringsstrategier er metoder som elever bruker for å skape mening og å lære noe nytt. Dette kan skje gjennom å lese tekst, lytte eller ved at de får informasjon fra andre kilder. Gode læringsstrategier ...
 • 22 Juli 2011

  10.10.2016 | Nettressurs

  ...katastrofen etter 2. verdenskrig der Regjeringskvartalet og Utøya ble angrepet. Dette nettstedet  kan  brukes som et utgangspunkt for diskusjon og refleksjon i forhold til 22. juli. 77 personer ble drept. I ...
 • Hva sier forskningen om programmeringsroboter?

  24.05.2019 | Artikkel

  ...bokstavinnlæring ble kombinert med programmeringsroboter, fremfor bøker og lydbøker (2). Forskning på bruk av robot for barn med ulike lærevansker viser at fysisk tilgang til læremiddelet (roboten) påvirker ...
 • Teknologi og løpsk tale

  21.02.2018 | Artikkel

  ...applikasjoner og egne apparater, og kan hjelpe noen personer med løpsk tale til å senke talehastigheten sin. Bruk av AAF fører ikke til varige endringer i måten personen snakker på, men kan være et godt hjelpemiddel ...
 • Digital historiefortelling

  14.01.2021 | Video

  Eksempler: Dyr, spill, tegneserie, sport eller filmer. Bruk dikteringsfunksjon for å lese inn tekst. Bruk lydinnspilling for å sette inn lydfiler. Bruk skriverammer. Skriverammer gir støtte til eleven på ...
 • Synsnedsettelser og overganger

  05.10.2023 | Artikkel

  ...er det viktig å avklare behov for tilrettelegging i fag tilrettelagte læremidler synshjelpemidler bruk av retten til opplæring etter §§ 2-14 og 3-10 og hvem som eventuelt skal gi opplæringen hospitering ...
 • Langsiktig planlegging

  17.06.2016 | Artikkel

  ...krever langsiktig planlegging kan ha høy kostnad krever god planlegging ved innkjøp og gode rutiner ved bruk kommer vanligvis alle elevene til gode. Ta hensyn til hele skoleløpet I et normalt opplæringsløp skjer ...
 • Sensory Light Box

  10.05.2016 | App

  ...motivasjon for øve på å aktivere hendelser på en skjerm, enten ved direkte berøring eller ved bruk av brytere. Bruk den for å skape motivasjon til å berøre skjerm/bryter. Legg inn bakgrunnsbilder av ting du ...
 • Notater

  04.08.2017 | App

  Bruk Notater til å strukturere innhold med støtte av bilde, lyd og video. Notater er en innebygd app på iPad og iPhone. Det gjelder også for andre nettbrett og smarttelefoner. I appen lager du notater ...