Til hovedinnhold
Viser 781–790 av 1680 treff.
 • Rom og retningsvansker (visuospatiale vansker)

  04.08.2023 | Kapittel

  ...visuell informasjon: Gi forklaringer som knytter lærestoffet til forkunnskaper og praktiske eksempler. Bruk konkreter for å vise sammenhengen mellom objektene og hvordan de fremstilles som bilder og illustrasjoner ...
 • Tolk i opplæringen

  20.04.2023 | Kapittel

  ...undervisning av lærere som kan formidle fagstoffet på tegnspråk. Undervisningen kan unntaksvis foregå ved bruk av tolk. Mange skoler opplever at det er vanskelig å skaffe lærere med tegnspråkkompetanse. Inntrykket ...
 • Avspenning og pusteøvelser

  22.08.2023 | Kapittel

  ...du videoer som viser ulike pusteøvelser som kan brukes som avspenning, for eksempel på slutten av en kroppsøvingstime. Noen av øvelsene kan også brukes som aktiviteter i klasserommet.  En god pusteøvelse ...
 • Tiltak for å redusere bakgrunnsstøy

  23.08.2023 | Kapittel

  ...oppfatte tale eller viktige omverdenslyder. Det kan også forstyrre oppmerksomheten til et barn som bruker energi på å oppfatte synsinntrykk. Vi anbefaler at skolen legger vekt på å: lydregulere rom (gardiner ...
 • Lyd i mobilitetsopplæringen

  01.09.2023 | Kapittel

  ...for eksempel legges inn som en fast aktivitet når klassen er på tur. Lydopptak fra turene kan også brukes på ulike måter når klassen eller eleven er tilbake på skolen. Å undersøke og snakke om ulike lyder ...
 • Å kunne utforske skriving selv

  30.05.2023 | Kapittel

  ...figurer og deres valg og bruk av bokstaver. Når du viser personen at du er oppmerksom på og verdsetter hans eller hennes utforsking av skrift, har du samtidig god mulighet til å bruke hans eller hennes kommunikasjonsform ...
 • Trinn 14 Tre eller flere sammenhengende avsnitt med minst tre sammenhengende setninger i hver

  06.06.2023 | Kapittel

  ...grunner: • Mini-leksjoner med fokus på å utvide personens skriving som å skrive en informasjonstekst, bruk av visuelle markører som «begynnelse, innhold, slutt» eller «hva, hvem, hvordan og hvorfor» eller ...
 • Språk og kommunikasjon

  30.01.2018 | Kapittel

  Kommuniser presist til dem – si «Nå skal vi bytte bleie!» og ikke «Skal vi gå og bytte bleie nå?». Bruk visuell eller taktil informasjon når de skal velge noe. Visualiser og konkretiser det du formidler ...
 • MOLAS

  21.06.2016 | Artikkel

  ...aktiviteter som er nødvendige i arbeidslivet. Fase 2 var et ”opplærings og treningsår”. Prosjketet tok i bruk rammer og tilskudd fra NAV-systemet. Plassene i opplæringstiltaket ble finansiert som arbeidspraksis ...
 • Friminutt

  06.05.2021 | Kapittel

  ...avstand til støykilder, for eksempel trafikk. Se på ansikter, så blir det lettere å oppfatte tale.  Bruk lekegrupper for å styrke deltakelse. Forskyv friminutt slik at det ikke er så mange i skolegården ...