Til hovedinnhold
Viser 71–80 av 1763 treff.
 • Arbeidsteknikk ved bruk av leselist

  23.02.2024 | Kapittel

  ...mulig effektiv i bruk av datautstyret slik at eleven bruker minst mulig tid på rutinemessige, utenomfaglige operasjoner. Bruke hurtigtaster Hurtigtaster er en effektiv måte for leselistbrukere å navigere på ...
 • Vurdere bruk av taktile illustrasjoner

  04.12.2023 | Kapittel

  ...hensiktsmessig å gi muntlige eller skriftlige beskrivelser i stedet for å bruke komplekse og detaljerte taktile illustrasjoner. Andre ganger kan bruk av taktile illustrasjoner bidra til økt inkludering ved at eleven ...
 • Begrensninger ved bruk av lyd

  01.09.2023 | Kapittel

  ...utelukkende lene seg på lyd i orientering og forflytning. Dette betyr at eleven alltid må lære å bruke stokken for å følge taktile ledelinjer og finne taktile kjennemerker. Lyden kan likevel være et supplement ...
 • Bruk av spill i kartlegging

  30.08.2022 | Kapittel

  ...kartlegge en elev over en lengre periode, er det lurt å starte med elevens interesser. Dette kan brukes for videre kartleggingssituasjoner og for å styrke relasjonen til eleven. Det er gjerne en kvalitativ ...
 • Informasjon om bruk av Canvas

  17.06.2021

 • Bruk av tastatur og hurtigtaster

  05.09.2023 | Kapittel

  ...hensiktsmessig for elever som er svaksynte fordi det er mindre synskrevende. For å bli en effektiv tastaturbruker må eleven lære seg gode strategier. Dette innebærer blant annet å mestre touch-metoden, og å ...
 • Ploppeark til bruk i punktskriftopplæringen

  23.06.2021 | Konkret materiell

  ...er plastark med små opphøyde plastbobler. Materialet er laget for bruk i punktskriftopplæringen.   Det finnes to typer som kan brukes for å lære bokstavtegnene. Det ene arket viser punktskriftcella og ...
 • Hvordan kan tiden brukes best mot søknadsfrist?

  30.09.2021

 • Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill

  17.09.2020 | Kapittel

  ...engasjement blant elevene. Bruk av dataspill kan øke motivasjon og deltagelse hos elever som strever med dette.    I 2013 publiserte Durkin med flere en sammenfatning av forskning innen bruk av spill for elever ...
 • Forskning på bruk av programmering i opplæringen

  01.03.2021 | Kapittel

  Forskning på bruk av programmering i opplæringen viser mange spennende resultater særlig knyttet til kognitive ferdighter, sosiale ferdigheter og ferdighetenes generaliserbarhet. Du kan lese mer om programmering ...