Til hovedinnhold
Viser 831–840 av 1772 treff.
 • Test i matematikk

  23.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  Testen er beregnet på døve elever for å avdekke vanskeområder. Testen bør brukes ved mistanke om matematikkvansker, for å avdekke hvor disse ligger. Den er ikke relatert til læringsmål, alder eller klassetrinn ...
 • Tusen ting å tenke på ‒ begrepsutvikling

  13.01.2016 | Bok/hefte

  ...ganske røff behandling – så nå er det bare å ta den i bruk! Se også boka Tusen tegn å tenke på, tilsvarende bok, med målgruppe små og store barn som bruker tegn i sin kommunikasjon Bøkene er også tilgjengelig ...
 • Bøker på bliss symbolspråk

  06.02.2017 | Bok/hefte

  ...bliss symbolspråk. Disse tekstene er etter avtale med forlagene lagt ut for fri nedlasting. De kan brukes i lesning av de aktuelle bøkene, som må kjøpes på vanlig måte. Her får du tilgang på fagbøker, lettlestbøker ...
 • Sorg - det hjelper å snakke om det (video)

  07.09.2016 | DVD/CD

  ...viktig at vi får bruke det språket vi lettest uttrykker oss på, og for deg er det kanskje norsk tegnspråk. DVDen gir på en enkel og forståelig måte informasjon om sorg og sorgreaksjoner og bruk av tolk i sorgsituasjoner ...
 • Sorg - det hjelper å snakke om det

  07.09.2016 | Nettressurs

  ...reflekterer rundt ulike tilnærmingsmåter. Det et spesielt fokus på strategier som voksne kan ta i bruk hvis de føler at de selv, pga. egen sorg eller begrensede tegnspråkferdigheter, kommer til kort i ...
 • Sarepta

  21.06.2016 | App

  ...selvstendighet.   Mange barn som er født med nedsatt syn og hørsel eller medfødt døvblindhet, lærer seg å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som et supplement til annen type kommunikasjon, eller ...
 • Oversette med Microsoft Office lens og engasjerende leser

  01.04.2020 | Video

  ...engasjerende leser. Foreldre og elever kan få informasjon fra skolen på sitt morsmål - se video for tips til bruk i fjernundervisningen/hjemmeskole.  Det er mange foreldre med et annet morsmål enn norsk som syns ...
 • Tilpasningskurs

  18.12.2023 | Kapittel

  ...ansvar for å arrangere tilpasningskursene. Kurstilbudene kan gis på Eikholt, lokalt hos bruker; hjemme eller på brukers arbeids- eller studiested. Kursene kan gis både som gruppekurs og som individuelle kurs ...
 • Flerspråklighet

  04.08.2023 | Kapittel

  ...eksemplene som brukes i matematikkundervisningen gir mening for eleven. Elever med en annen kulturbakgrunn kan ha andre referanserammer, og dette må man ta hensyn til. Eleven bør oppfordres til å bruke morsmålet ...
 • 7 ting du kan gjøre i klasserommet for elever med DLD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...aktiviteter og begrepslæring i klasserommet. 7 ting du som lærer kan gjøre i klasserommet Gi visuell støtte: Bruk bilder, praktiske eksempler, filmsnutter, ordbilder, farger, symbolsystemer, tankekart og illustrasjoner ...