Til hovedinnhold
Viser 831–840 av 1680 treff.
 • Ménières sykdom

  20.10.2016 | Artikkel

  ...kvalmestillende medisin hvis man har bruk for det. Hos personer med store problemer kan det være aktuelt å operere. Man antar at under 10 % av personer med Ménières sykdom har bruk for kirurgi. De pasienter som ...
 • Oversette med Microsoft Office lens og engasjerende leser

  01.04.2020 | Video

  ...engasjerende leser. Foreldre og elever kan få informasjon fra skolen på sitt morsmål - se video for tips til bruk i fjernundervisningen/hjemmeskole.  Det er mange foreldre med et annet morsmål enn norsk som syns ...
 • 10 tips som gjør tekstene dine lettere å forstå

  01.10.2020 | Artikkel

  ...mer overkommelig og behagelig å lese. Del teksten opp i korte avsnitt med beskrivende undertitler. Bruk aktive verb En vanlig feil er å beskrive en handling med et substantiv i stedet for et verb. Du har ...
 • 7 ting du kan gjøre i klasserommet for elever med DLD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...aktiviteter og begrepslæring i klasserommet. 7 ting du som lærer kan gjøre i klasserommet Gi visuell støtte: Bruk bilder, praktiske eksempler, filmsnutter, ordbilder, farger, symbolsystemer, tankekart og illustrasjoner ...
 • Kartlegging ved mistanke om DLD

  02.08.2023 | Kapittel

  Det er utviklet få tester på ulike førstespråk/morsmål til bruk i norsk kontekst. Mange flerspråklige barn vil være eksponert for andrespråket (norsk) under andre betingelser (omfang og kvalitet) enn enspråklige ...
 • Flerspråklighet

  04.08.2023 | Kapittel

  ...eksemplene som brukes i matematikkundervisningen gir mening for eleven. Elever med en annen kulturbakgrunn kan ha andre referanserammer, og dette må man ta hensyn til. Eleven bør oppfordres til å bruke morsmålet ...
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...skole med et annet språk og kulturell erfaring har spesielt behov for en god start. Muligheter for å bruke og få anerkjennelse for språk, kultur og erfaringer de har med seg vil være sentralt for å ivareta ...
 • Koble en leselist til Android-enheten

  12.05.2015 | Kapittel

  Pin-koden som skal brukes varierer mellom de ulike leselistmodellene. 1234 eller 0000 er vanlige pin-koder. Sjekk manualen til leselisten din for å finne ut hvilken kode som skal brukes.  
 • Innledning

  11.05.2015 | Kapittel

  Googles operativsystem Android er gratis tilgjengelig for alle som vil bruke det i sine produkter. Det er det mange som vil, og Android benyttes i et stort antall ulike produkter og modeller fra en lang ...
 • Tilgjengelighetssnarvei

  15.10.2021 | Kapittel

  ...trykke tre ganger i rask rekkefølge (trippelklikke) på hjem-knappen. Har du ikke hjem-knapp, må du bruke toppknappen eller sideknappen, alt avhengig av hvilken modell du har.  Dersom du har huket av for ...