Til hovedinnhold
Viser 921–930 av 1694 treff.
 • Sorg - det hjelper å snakke om det (video)

  07.09.2016 | DVD/CD

  ...viktig at vi får bruke det språket vi lettest uttrykker oss på, og for deg er det kanskje norsk tegnspråk. DVDen gir på en enkel og forståelig måte informasjon om sorg og sorgreaksjoner og bruk av tolk i sorgsituasjoner ...
 • Sorg - det hjelper å snakke om det

  07.09.2016 | Nettressurs

  ...reflekterer rundt ulike tilnærmingsmåter. Det et spesielt fokus på strategier som voksne kan ta i bruk hvis de føler at de selv, pga. egen sorg eller begrensede tegnspråkferdigheter, kommer til kort i ...
 • Bøker på bliss symbolspråk

  06.02.2017 | Bok/hefte

  ...bliss symbolspråk. Disse tekstene er etter avtale med forlagene lagt ut for fri nedlasting. De kan brukes i lesning av de aktuelle bøkene, som må kjøpes på vanlig måte. Her får du tilgang på fagbøker, lettlestbøker ...
 • 10 tips som gjør tekstene dine lettere å forstå

  01.10.2020 | Artikkel

  ...mer overkommelig og behagelig å lese. Del teksten opp i korte avsnitt med beskrivende undertitler. Bruk aktive verb En vanlig feil er å beskrive en handling med et substantiv i stedet for et verb. Du har ...
 • Oversette med Microsoft Office lens og engasjerende leser

  01.04.2020 | Video

  ...engasjerende leser. Foreldre og elever kan få informasjon fra skolen på sitt morsmål - se video for tips til bruk i fjernundervisningen/hjemmeskole.  Det er mange foreldre med et annet morsmål enn norsk som syns ...
 • Tilpasningskurs

  18.12.2023 | Kapittel

  ...ansvar for å arrangere tilpasningskursene. Kurstilbudene kan gis på Eikholt, lokalt hos bruker; hjemme eller på brukers arbeids- eller studiested. Kursene kan gis både som gruppekurs og som individuelle kurs ...
 • Flerspråklighet

  04.08.2023 | Kapittel

  ...eksemplene som brukes i matematikkundervisningen gir mening for eleven. Elever med en annen kulturbakgrunn kan ha andre referanserammer, og dette må man ta hensyn til. Eleven bør oppfordres til å bruke morsmålet ...
 • 7 ting du kan gjøre i klasserommet for elever med DLD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...aktiviteter og begrepslæring i klasserommet. 7 ting du som lærer kan gjøre i klasserommet Gi visuell støtte: Bruk bilder, praktiske eksempler, filmsnutter, ordbilder, farger, symbolsystemer, tankekart og illustrasjoner ...
 • Kartlegging ved mistanke om DLD

  02.08.2023 | Kapittel

  Det er utviklet få tester på ulike førstespråk/morsmål til bruk i norsk kontekst. Mange flerspråklige barn vil være eksponert for andrespråket (norsk) under andre betingelser (omfang og kvalitet) enn enspråklige ...
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...skole med et annet språk og kulturell erfaring har spesielt behov for en god start. Muligheter for å bruke og få anerkjennelse for språk, kultur og erfaringer de har med seg vil være sentralt for å ivareta ...