Til hovedinnhold
Viser 31–40 av 60 treff.
 • Tilrettelegge eksamen ved løpsk tale

  23.06.2016 | Artikkel

  ...ikkje korleis det blir formidla. Signaliser at du har tid til å lytte. La eleven snakke ferdig før du bryt inn med spørsmål. Set deg inn i rettigheitene til elevar i høve særskilt tilrettelegging.
 • Tilrettelegge eksamen ved stamming

  23.06.2016 | Artikkel

  ...ikkje korleis det blir formidla. Signaliser at du har tid til å lytte. La eleven snakke ferdig før du bryt inn med spørsmål. Set deg inn i rettane til tilrettelegging for elevar med taleflytvanskar.  Du finn ...
 • 2-tusen

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...illustrasjoner, norsk tegnspråk, grafiske tegn (SymbolStix), norsk tale/skrift og støtte for bryterstyring. Ressursen er laget for barn som har norsk tegnspråk som ett av sine språk, og barn som kommuniserer ...
 • Syn og synsfunksjon gammel

  02.01.2014

  ...synsnerven og synsbanene synssentrene i bakre del av hjernen Synsimpulsene har en sammensatt vei fra lysbrytningen foran og i øyet, via netthinnens sanseceller, gjennom synsnerven til flere hjerneområder for form ...
 • Se mitt språk

  28.10.2016 | Tjeneste

  ...et opplæringstilbud i tegnspråk for foreldre til barn som har en hørselshemning. Opplæringen skal bryte språkbarrieren i familien. Vi fokuserer derfor på barnets tospråklige tilhørighet og ikke på funksjonsnedsettelsen ...
 • Hva er programmering?

  01.03.2021 | Kapittel

  ...en ordliste med flere sentrale programmeringsbegreper.  Programmering  Programmering handler om å bryte komplekse problemer ned til mindre problemer og deretter gi en fullstendig og nøyaktig beskrivelse ...
 • Skravlebøtter og dagdrømmere

  06.06.2016 | Bok/hefte

  Det var imidlertid svært lite av den utagerende atferden som kunne knyttes til mer alvorlig, regelbrytende atferd som Conduct Disorder. Jentene var ikke ondskapsfulle eller hevngjerrige, og plaget eller ...
 • Pedagogens rolle

  19.02.2019 | Kapittel

  ...hjelpe til med å opprettholde leken uten å bryte fiksjonen. Hun beskriver hvordan hun i rollen som hund for eksempel kan komme med forslag som hindrer leken å bryte sammen, eller som hjelper den som ikke deltar ...
 • Tidlig innsats ved synstap hos barn og unge med øyesykdom

  02.02.2017 | Artikkel

  Tidlig innsats er ikke nødvendigvis massive tiltak, men foreldre og barn/unge trenger mulighet til å bryte taushet og få informasjon nok til å velge veien videre.  «Mor og far vet at han har en øyesykdom som ...
 • Vi deler språk med noen, men vennskap og klasse er også viktig

  28.03.2017 | Kapittel

  ...ganger ønsket at medelever ikke skulle forstå. Dermed ble bruk av felles morsmål fremstilt som å bryte en sosial norm for kommunikasjon, potensielt med den tilsiktede hensikten at ikke alle til stede skulle ...