Til hovedinnhold
Viser 1–10 av 3257 treff.
 • "Snakke seg til det"- bruk av diktering i tekstproduksjon for elever med lese- og skrivevansker

  08.08.2016 | Artikkel

  ...undersøke om bruk av diktering ville øke skriftspråklig aktivitet hos elever med lese- og skrivevansker, og bidra til å øke elevenes nysgjerrighet i forhold til skriftspråklig aktivitet. Det var også et mål å utvikle ...
 • Bruk av smartklokker for elever med oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker

  14.02.2017 | Artikkel

  Undersøk om smartklokken har de funksjonene som du trenger og er kompatibel med telefonen du har.  Hvorfor bruke smartklokke? Personer med utfordringer knyttet til oppmerksomhet og konsentrasjon trenger ofte støtte for   ...
 • Stemmevansker

  21.02.2024 | Fagområde

  Stemmen er utgangspunktet for all verbal kommunikasjon, og er med oss hele livet. Stemmen er en del av identiteten og påvirkes av hvordan vi har det, hvordan vi bruker den, og om vi blir rammet av sykdom ...
 • Matematikkvansker

  09.06.2021 | Fagområde

  Matematikkvansker viser seg på forskjellige måter, og årsakene til vanskene varierer. Individuelle tiltak og tilpasninger er viktig for at alle skal erfare et inkluderende læringsmiljø. 
 • Tiltak i grunnskolen for elever med nedsatt hørsel

  14.06.2016 | Seksjon

  For elever med nedsatt hørsel er full tilgang til språk og kommunikasjon avgjørende for utvikling og læring. Skolen må legge til rette for god inkludering gjennom språklig, sosial, teknisk og fysisk tilrettelegging ...
 • Tiltak i videregående skole for elever med nedsatt hørsel

  14.06.2016 | Seksjon

  ...ulike måter å tilrettelegge for elever med nedsatt hørsel i videregående opplæring. For noen elever er tegnspråk aktuelt. Noen skoler er særlig tilrettelagt for elever med hørselstap. 
 • Elever med vansker i matematikk - en veileder i utredning og tiltak

  27.01.2016 | Veileder

  PP-tjeneste i å forstå og hjelpe elever med en vanske som tidligere har blitt viet liten oppmerksomhet. Veilederen “Elever med vansker i matematikk” er primært utviklet for å bistå lærere og fagpersonell i PP-tjenesten ...
 • Elever med AD/HD trenger lærere som kan skape oversikt og struktur i skolehverdagen

  15.06.2016 | Artikkel

  ...undervisningen kan struktureres for elever med AD/HD. "Jeg tror at lærerne i skolen, i mye større grad enn de selv er klar over, er i stand til å bedre skolehverdagen for elever med AD/HD. De må bare bli bedre ...
 • Matematikk for elever med blindhet og sterkt nedsatt syn i småskolen

  16.01.2024 | Artikkel

  ...undervisning og matematikklæring for elever som behøver taktile- og auditive læringsressurser for å lære å tenke matematisk.   I denne ressursen finner du korte forelesninger med råd og forslag til arbeidsmåter ...
 • Scanner-brille hjelper elever med store lese- og skrivevansker

  17.01.2020 | Video

  ...nyttig for elever med store lese- og skrivevansker. Ved Rustad skole i Ås har de testet ut det lille kamera med svært gode erfaringer. Produktet som opprinnelig ble utviklet for synshemmede elever gir overraskende ...