Til hovedinnhold
Viser 1581–1590 av 3244 treff.
 • Relasjoner

  15.06.2022 | Kapittel

  ...tilknytning og tilhørighet mellom seg og barna/elevene og dem imellom, har lagt fundamentet for vekst og trivsel. Relasjonsbygging handler om å se barna/elevene, vekke positive følelser og ressurser, skape ...
 • Relevante begreper

  15.12.2023 | Kapittel

  ...individsaker i Statped. Begrepsbeskrivelsen er basert på beskrivelser i stortingsmeldinger, offentlige utredninger og styringsdokument for Statped.  Barnets/elevens kontekst Barnets/elevens kontekst forstås ...
 • Valg og utforming av mobilitetsruter

  09.08.2023 | Kapittel

  ...grunnprinsipp bør mobilitetsrutene velges og utformes i samråd med eleven. Det kan også være nødvendig å involvere elevens foresatte. For å sikre elevens motivasjon for å lære ruten, bør den føre til en meningsfull ...
 • Hva er kompetanseløftet?

  07.07.2021 | Kapittel

  ...tilbud til alle barn og elever, også de som har behov for særskilt tilrettelegging.  Målgruppen for kompetanseløftet er ansatte i barnehager og skoler barnehage- og skoleeiere ansatte i pedagogisk-psykologisk ...
 • Programmering

  21.04.2023 | Kapittel

  Elevene må kunne programmere, feilsøke og tolke resultatet på egen hånd. Velg program som hele klassen kan bruke. Analog programmering egner seg godt. Blokkprogrammering på skjerm, blinkende dioder eller ...
 • Utforsk konstruert handling

  07.03.2023 | Kapittel

  Øv på konstruert handling:  Gi elevene i oppgave å gjenfortelle korte dialoger eller fortelle ut fra bilder for å øve på å bytte mellom roller.  Øv på blikkretning, hoderetning og ansiktsuttrykk/følelse  ...
 • Synstolking

  21.06.2023 | Kapittel

  ...det som skjer i omgivelsene, kroppsspråk, bilder eller videoer. Mange elever med synsnedsettelser vil ha behov for dette både i undervisning og sosialt samspill.  Synstolking gjør at eleven kan danne seg ...
 • Garderobe

  28.08.2014

  ...avlede og kan ha vansker med å konsentrere seg om hva de egentlig skal gjøre. Som voksne bør dere derfor ha en diskusjon om hvordan dere gjennomfører organiseringen og ivaretar barnas behov i en slik situasjon ...
 • Lulesamisk/Sørsamisk fonemtest

  22.01.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...forventet kjent for barn i denne aldersgruppen. Med denne testen er det også mulig å undersøke når et samiskspråklig barn behersker de enkelte lydene. Skåringskjema har en veiledning med bruksanvisning samt ...
 • Statpeds kodebrikker

  19.08.2021 | Kapittel

  ...består av et brett med langsgående kanter og med markerte kanter som avgrenser brettet øverst og mot venstre. Selve kodebrikkene er utformet med spor på undersiden som passer inn i kantene på brettet.