Til hovedinnhold
Viser 1601–1610 av 3246 treff.
 • Avslutning

  16.01.2024 | Kapittel

  Her får du se to av læremidlene som finnes i materialesken som følger med punktskriftbøkene.  Det er to læremidler som eleven kan bruke for å løse oppgaver med tallinjer. Avslutning ...
 • Mobilitetsruter

  09.08.2023 | Kapittel

  ...ruter er selve kjernen i mobilitetsopplæringen. Ruteopplæringen skal gjøre eleven så selvstendig som mulig. Rutene må planlegges og tilrettelegges med utgangspunkt i den enkelte elevs synsfunksjon og forutsetninger ...
 • Garderobe

  28.08.2014

  ...avlede og kan ha vansker med å konsentrere seg om hva de egentlig skal gjøre. Som voksne bør dere derfor ha en diskusjon om hvordan dere gjennomfører organiseringen og ivaretar barnas behov i en slik situasjon ...
 • Kryssing av vei

  09.08.2023 | Kapittel

  ...krysse vei Når eleven skal krysse en vei, er det særlig viktig at stokken er godt synlig slik at bilister og andre trafikanter blir oppmerksomme på eleven. Eleven bruker glideteknikk for å finne veien ...
 • Lulesamisk/Sørsamisk fonemtest

  22.01.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...forventet kjent for barn i denne aldersgruppen. Med denne testen er det også mulig å undersøke når et samiskspråklig barn behersker de enkelte lydene. Skåringskjema har en veiledning med bruksanvisning samt ...
 • Prosesseringstempo

  16.06.2016 | Video

  ...ha store konsekvenser for hvordan eleven tar til seg, bearbeider og produserer informasjon. Tempovanskene kan føre til at produktiviteten blir svekket, selv om eleven kanskje har gode evner på mange områder ...
 • Hvem kartlegger hva?

  07.06.2023 | Kapittel

  Kommunen Grunnutredningen er i hovedsak et kommunalt ansvar. PP – tjenesten bør ha en sentral rolle i dette arbeidet, i samarbeid med foresatte, barnehage eller skole. Andre viktige samarbeidsparter er ...
 • FNs menneskerettighetsdag, 10. desember

  30.11.2021 | Nettressurs

  -på norsk tegnspråk med undertekst Ressursen FNs menneskerettighetsdag, 10 desember er aktuell for både barnetrinn, ungdomstrinn og for videregående skole. Den 10. desember hvert år markeres menneskerettighetsdagen ...
 • Swift Playgrounds - app for programmering

  19.08.2021 | Kapittel

  Playgrounds er et undervisningsopplegg og spill i en og samme app. Den kan kjøres på både iPad og Mac. Det finnes mange såkalte Playgrounds som kan lastes ned og brukes med appen. Vi anbefaler at du bruker undervisningsoppleggene ...
 • Å spise kan være vanskelig

  23.05.2017 | Kapittel

  ...ved å etterligne andre. Barnet kan også ha vansker med å forstå hvordan ting henger sammen, som sammenhengen mellom mat og tallerken, skje og munn. Barn med en alvorlig synshemning kan også være mer følsomme ...