Til hovedinnhold
Viser 1861–1870 av 3258 treff.
 • Lydbokprosjektet

  16.05.2017 | Bok/hefte

  Smartbok, D-bok og Lokus. Formål Formålet med Statpeds lydbokprosjekt var todelt. Det første var å få en oversikt over, og gjennomgang av, egen lydbokproduksjon i Statped, sett opp mot behovene til brukerne ...
 • Visuelle innstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  Fargeforbedringer Å endre farger på skjermen, kan ha stor betydning for lesbarhet og utholdenhet. Mange elever med svaksynthet har en eller annen grad av lysømfintlighet. For dem kan det gi gode resultater å endre ...
 • Hva er norsk tegnspråk (NTS)?

  09.06.2016 | Artikkel

  ...brukes i Norge og er anerkjent som minoritetsspråk. Tegnspråk er et fullverdig språk som kan brukes i alle sammenhenger og i alle deler av samfunnet. Tegnspråk er selvstendige språk på linje med andre språk ...
 • Samisk spesialpedagogisk støtte - SEAD

  22.01.2018 | Artikkel

  ...er en egen avdeling i Statped som bistår kommuner og fylkeskommuner med samisk spesialpedagogisk kompetanse. Tjenestene er landsdekkende.  Samiskspråklige barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov ...
 • Taktile planer og symboler

  23.08.2023 | Kapittel

  Mulighet for å kunne orientere seg og beveg seg fritt og trygt. Barn og unge med kombinerte sansetap eller døvblindhet strever ofte med å tilegne seg tilstrekkelig informasjon fra omgivelsene. Manglende informasjon ...
 • NOVA-rapporten "Langt igjen?"

  27.01.2016 | Bok/hefte

  I hvilken grad er mennesker med nedsatt funksjonsevne inkludert i skole og arbeidsliv? I følge NOVA-rapporten «Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos mennesker med fysiske funksjonsnedsettelse» ...
 • Avspenning og pusteøvelser

  22.08.2023 | Kapittel

  ...øvelsene kan også brukes som aktiviteter i klasserommet.  En god pusteøvelse for avspenning er å ligge på ryggen med en hånd på magen og en hånd på brystet. Her skal elevene fokusere på å kjenne at magen og brystet ...
 • Sånn vil jeg ha det

  02.10.2020 | Bok/hefte

  ...hvordan barn med autismespekterforstyrrelser, ADHD og Tourettes syndrom vil ha det på skolen og skolefritidsordningen. Den voksne sin oppgave gjennom en samtale med barnet er å finne ut av hva eleven trenger ...
 • Code Jumper undervisningsopplegg

  09.05.2022 | Kapittel

  ...frem til dyrelyder og hastigheten på lyden. Dette kan gjøres i små grupper i barnehagen. Barna kan så få gjenta koden før de lager den. Begynn med dyrelyder eller andre kategorier som er kjent for barna. De ...
 • KAT-kassen

  11.10.2017 | App

  Samtaleverktøy som strukturerer samtaler med barn og unge som har behov for støtte til å uttrykke seg konkret om tanker, følelser og adferd. KAT-kassen er et metodisk verktøy som visualiserer og konkretiserer ...