Til hovedinnhold
Viser 1901–1910 av 3215 treff.
 • Hva er norsk tegnspråk (NTS)?

  09.06.2016 | Artikkel

  ...brukes i Norge og er anerkjent som minoritetsspråk. Tegnspråk er et fullverdig språk som kan brukes i alle sammenhenger og i alle deler av samfunnet. Tegnspråk er selvstendige språk på linje med andre språk ...
 • Engasjement, motivasjon og mestring

  04.05.2023 | Kapittel

  ...engasjement og motivasjon, må eleven oppleve mestring. Det er derfor helt avgjørende at læreren alltid forteller eleven hva han skal lese, slik at han alltid lykkes aldri tester om eleven klarer å lese ordet på ...
 • Behov for tilrettelegging

  24.03.2017 | Kapittel

  Hvis barnet har synsvansker, kan det være behov for tilrettelegging i barnehagen og på skolen. Det kan bidra til å skape gode læringsbetingelser og fremme mulighetene for samhandling og kommunikasjon.
 • Tilpasninger - moderat synshemmede

  19.08.2021 | Kapittel

  Vi anbefaler følgende fremgangsmåte: Se etter innstillinger for skriftstørrelse i koderessursen. Forstørre ytterligere med standard nettleserforstørring, ctrl + pluss eller ctrl + musehjul. Prøv forstørringsprogram ...
 • Utforsk håndterer

  07.03.2023 | Kapittel

  ...peke på riktig bilde. Utforsk tegnene:  Bruk gjerne de samme bildene, men utvid med for eksempel yrker eller ordbilder med verb.   Gjør tegnet for «hammer». Utforsk hvordan man kan bruke avbildende tegn ...
 • Camilla og Latifa - interaktive oppgaver

  01.09.2016 | Nettressurs

  ...ned og løs! Oppgaver med Camilla og Morten 4, Camilla og Latifa er et nettbasert læremiddel. Innholdet i oppgavene bygger på leseboka om Camilla og Latifa, men det er ikke nødvendig med kjennskap til leseboken ...
 • Utforsk betydningen av håndform

  06.03.2023 | Kapittel

  MIDDAG, TEGN, SPISE,  etc... Hva skjer med tegnet dersom vi beholder plassering, orientering og bevegelse, men bytter håndform og eventuelt munnstilling? La elevene utforske, diskutere og skrive ned eller ...
 • Ansvar og evaluering

  02.02.2023 | Kapittel

  ...parter må gå inn i med kunnskap og forventningsavklaringer. Tolken er der for alle, ikke bare det tegnspråklige barnet/eleven. Det er ikke barna som har ansvar for at situasjoner og opplæring med tolk fungerer ...
 • Litteraturliste

  19.02.2019 | Kapittel

  ...barn og lek med seende, pedagogens rolle. Et prosjekt støttet av Extrastiftelsen Corneliussen B., Skjærseth T. (2004) Blinde småbarn i barnehage, Spesialpedagogikk Drugli, M-B. (2014) Liten i barnehagen ...
 • – Får gjøre en forskjell for samiske barn

  28.10.2022 | Artikkel

  ...samiske avdelingen i Statped som er en del av Divisjon ungdomstrinn, videregående opplæring og voksenopplæring. Hun har kontorsted i Alta.   – Jeg er utdannet barnevernspedagog og har en master i spesialpedagogikk ...