Til hovedinnhold
Viser 2101–2110 av 3323 treff.
 • Rammefaktorer

  25.01.2018 | Kapittel

  ...menneskelige ressurser har skolen? Har skolen det som trengs for at eleven kan mestre? Rektor og administrasjon er viktige samarbeidsparter i denne fasen.
 • Observasjon og kartlegging

  25.01.2018 | Kapittel

  Observer og kartlegg elevens atferd, ferdigheter og responser. Hva ser vi og hva kan være forklaringen på det vi ser? Reflekter i fellesskap, det gir en felles forståelse for utfordringene.
 • Veiledere for bruk av mobil og nettbrett

  02.10.2023 | Kapittel

    Veilederen Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede handler om bruk av Android og iPad/iPhone både med skjermleser og med forstørring. Du kan også lese om bruk av forstørring og andre tilpasningsmuligheter ...
 • Fysiske og miljømessige forhold

  25.01.2018 | Kapittel

  ...stabilt personale Digitalt utstyr, eks. SMART-board, PC, mobiltelefon og nettbrett for elever Spesielle hjelpemidler eleven trenger ...
 • Outlook

  07.03.2024 | Kapittel

  ...e-postprogram med tilleggsfunksjoner som for eksempel kalender med avtaler og påminnelser. Programmet kan styres ved hjelp av hurtigtaster. Tilpasning av Microsoft Outlook Skjermbildet i Microsoft Outlook ...
 • Balanseøvelser

  21.08.2023 | Kapittel

  ...generelt råd ved balanseøvelser, er at balanseelementene bør stå i nærheten av en vegg slik at eleven kan støtte seg ved behov. tjukkas Når eleven for eksempel gjør yogaøvelsen «treet», kan tærne på den bøyde ...
 • Suksesskriterier

  01.02.2023 | Kapittel

  ...samtale og deltakelse Samarbeid med tolken(e) Evaluere hvilket utbytte barnet/eleven har av tolking Barnets språklige ferdigheter og kommunikativ kompetanse Faste tolker med riktig kompetanse   ...
 • Koding som verktøy for livsmestring

  24.10.2017 | Video

  ...timeplanen på Frydenhaug skole og ressurssenter, er det mye entusiasme og livsglede.  Med enkle digitale verktøy opplever elevene med spesielle behov både mestring og læring. På Drammenskolen handler ikke koding ...
 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  De fleste innstillingene for leselisten kan endres i Settings Senter under kategorien Punkt. Du kommer til de samme innstillingene ved å gå til Innstillinger > Leselist > Avansert. Punktmodus JAWS har ...
 • Kriterier for kjennemerker

  09.08.2023 | Kapittel

  ...de gir nok informasjon til eleven om hvor i ruten eleven befinner seg. Hvis forflytningen er krevende, er det ekstra viktig at avstanden er kort, særlig hvis det skjer mye i omgivelsene som kan være distraherende ...