Til hovedinnhold
Viser 2251–2260 av 3323 treff.
 • Forberedelser

  02.02.2023 | Kapittel

  Fagrapporten Kommunikasjon med barn via tolk (Kanstad og Gran, 2016) bygger på litteratur om tolking for barn og observasjon av tolkesituasjoner i barnehage. Selv om datamaterialet er basert på hørende ...
 • Språkkompetanse

  10.11.2021 | Kapittel

  ...for tolk, er det en fordel at de har aldersadekvate tegnspråkferdigheter og erfaring med tegnspråklig kommunikasjon. I filmen under kan du se en mor og en pedagog sine betraktninger rundt dette. DAM_tol ...
 • Om opplesning av tekst (Windows 10)

  09.02.2021 | Kapittel

  ...fleste av tilpasningsmulighetene som er beskrevet, er med utgangspunkt i skrivebordsversjonene av de ulike programmene. Mange av programmene finnes også i nettleser-versjoner. Her vil det av og til være flere ...
 • Microsoft Excel

  04.09.2019 | Kapittel

  Enter Med standardoppsett i Excel vil markøren hoppe til cellen under når du trykker Enter. Bruker du skjermleser og Excel som kalkulator, er det best om markøren blir stående i cellen du jobber i når du ...
 • Microsoft Word

  04.09.2019 | Kapittel

  ...standard til venstre i skjermbildet. Dersom navigasjonsruten er aktivert, lukkes den ikke etter at søket er utført. Den vil ligge åpen i skjermbildet og kan virke forstyrrende når du leser med leselist. Velg ...
 • Om opplesning av tekst

  16.05.2024 | Kapittel

  ...fleste av tilpasningsmulighetene som er beskrevet, er med utgangspunkt i skrivebordsversjonene av de ulike programmene. Mange av programmene finnes også i nettleser-versjoner. Her vil det av og til være flere ...
 • 4.1 Tilbakemelding

  14.06.2024 | Kapittel

  ...skal komme i gang med tegn-til-tale. Vi ønsker din tilbakemelding på innholdet i e-læringen for å finne punkter til forbedring. Takk for at du tar deg tid til å svare på noen spørsmål fra oss i Forms QR-kode ...
 • Slik følger du PPT-lederkonferansen

  25.03.2021 | Artikkel

  ...dukker opp med en stor Play-knapp midt på skjermen. Klikk på Play-knappen. Bruk en av disse nettleser Chorme, Edge, Firefox, Safari (nettleseren Explorer virker ikke). Chat Nettsiden er delt opp i 2 deler ...
 • En inkluderende skole?

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...aktuelle ytterpunkter i forståelsen av begrepet: det ideologiske perspektivet, og det erfarte perspektivet.  Boken er todelt, hvor første del analyserer og diskuterer begrepet inkludering. I del to beskrives ...
 • Samarbeidsplattformer

  26.02.2024 | Kapittel

  Vi vil i denne delen omtale bruk av Teams og bruk av  Google Workspace (tidligere G Suite) og Disk for datamaskin til samhandling ved bruk av skjermleserprogrammer. Skoler og arbeidsliv har tatt i bruk skybaserte ...