Til hovedinnhold
Viser 521–530 av 3323 treff.
 • Delta i garderoben

  30.01.2018 | Kapittel

  ...og støyende. Barn med autisme kan oppleve dette som stressende, noe som kan redusere sjansen for at de bruker ferdigheter i å kle av og på seg. De kan med fordel få trene på dette i en én-til-én-situasjon ...
 • Videreutdanning i ASK

  27.09.2021

 • Temaside stamming i skolen

  03.06.2021 | Nettressurs

 • Tics i barnehagen

  03.11.2021 | Kapittel

  ...diagnose før skolestart. I Norge er gjennomsnittsalderen ni år når diagnosen stilles. Bekymringer og spørsmål knyttet til tilstanden kan være til stede hos foreldre og personale allerede i barnehagen, for eksempel ...
 • Ti faktorer i skolen

  21.09.2022

 • Ti faktorer i barnehagen

  21.09.2022

 • Webinar i opptak

  04.08.2023 | Kapittel

 • Lyd i mobilitetsopplæringen

  01.09.2023 | Kapittel

  Som del av mobilitetsopplæringen bør det legges til rette for å øke elevens auditive bevissthet. Dette gjelder særlig i ruteopplæringen, men kan også være en del av den ordinære undervisningen. Å snakke ...
 • Tilrettelegging i fag

  21.06.2023 | Kapittel

  Noen fag krever ekstra tilrettelegging for at eleven skal kunne nå kompetansemålene. Dette gjelder særlig fagene matematikk musikk kroppsøving kunst og håndverk mat og helse naturfag ...
 • Opplæring i punktskrift

  05.10.2023 | Kapittel

  Elever som har så nedsatt synsfunksjon at de ikke kan lese visuell skrift på en funksjonell måte, har rett til opplæring i punktskrift, jamfør opplæringslovens § 3-5 Opplæring i punktskrift i grunnskolen (udir ...