Til hovedinnhold
Viser 681–690 av 1073 treff.
 • En ny hverdag med diktering

  09.05.2018 | Video

  ...tekst på. Du snakker til en datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefonen som skriver det du sier. Les mer om diktering.
 • Synsvansker

  05.06.2020 | Kapittel

  ...utvikling og læring kreves at man kartlegger personens vansker og behov for individuell tilrettelegging. Les mer om autisme og synsvansker på våre nettsider ...
 • Nedlasting og bruk av apper og programvare

  29.04.2020 | Kapittel

  ...gjøre selvstendige risikovurderinger og inngå  databehandleravtale for aktuelle apper og programvare Les mer om plikt til å vurdere og ivareta personvern i Datatilsynets veileder (datatilsynet.no).  
 • Solid læremiddelløft til barn med særskilde behov

  21.09.2023 | Artikkel

  ...i kommunane. Då er det heilt avgjerande med miljø som kan utvikle desse læremidla, forklarar ho. (Les meir i magasinsaka Når læremiddel blir avgjerande | statped.no). Skal utnytte ressursane godt Kari ...
 • En litt annerledes skole

  27.04.2022 | Artikkel

  ...individuelle læringsprogram utarbeidet gjennom diagnostiserende undervisning i fler- og tverrfaglige team. Les mer om Diamanten skole.
 • Blindskap

  23.10.2023 | Kapittel

  ...blind dersom synet er så nedsett at det ikkje kan brukast til orientering og flytting, eller til å lese. I Noreg fødast det kvart år mellom 100 og 200 barn med synsnedsetjingar. 2-5 av desse er fødde blinde ...
 • Opplæring i synskompenserende ferdigheter

  20.10.2023 | Kapittel

  Elever som har en synsnedsettelse, vil ha bruk for å lære å lese og skrive ved bruk av forstørring, lyd og/eller punktskrift bruke tekniske hjelpemidler på andre måter enn seende ta seg fram på en selvstendig ...
 • Det offentlige må ta et krafttak for norsk tegnspråk

  16.01.2024 | Artikkel

  ...og mer fleksible tilbud til etter- og videreutdanning for ansatte og lærere i barnehage og skole. Les Statpeds høringssvar på NOU 2023: 20 Tegnspråk for livet på regjeringen.no ...
 • Afasi hos flerspråklige

  14.06.2016 | Artikkel

  Statped for å få bistand til å kartlegge, vurdere tiltak og veilede om flerspråklige personer med afasi. Les mer om å søke tjenester fra Statped ...
 • Bliss symbolspråk

  24.03.2014

  ...grammatikk og til å forstå den dypere mening med ordene (begrepslæring). I tillegg kan bliss brukes som lese- og skrivesystem i stedet for bokstaver, midlertidig eller permanent. Bliss består av ca. 100 grunnsymboler ...