Til hovedinnhold
Viser 761–770 av 1119 treff.
 • TRAS - observasjon av språk i daglig samspill

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...utviklingssamarbeid mellom Statped, Lesesenteret og Senter for adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger og Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Les Helle Ibsen, faglig rådgiver/koordinator ...
 • Mobiltelefon som læringsverktøy

  15.08.2019 | Video

  ...klasserommet. Marina og Christian, som begge er dyslektikere, er helt avhengig av mobilen både for å kunne lese og skrive. Det foregår en debatt om mobilbruk i skolen og klasserommet. Den handler i liten grad om ...
 • Sensory Profile 2

  14.04.2021 | Kartleggingsmateriell

  Noen dele av materiellet kan bestilles digitalt. Les mer på pearsonclinical.com for informasjon og mer detajert beskrivelse av Sensory Profile 2. Les mer om autisme og sensoriske vansker på statped.no ...
 • Dysleksi og tilrettelegging ved eksamen

  04.08.2023 | Kapittel

  Tilretteleggingen skal ikke gi eleven fordeler eller hindre at eleven blir prøvd i de aktuelle kompetansemålene. Les mer om dysleksi og eksamenstilrettelegging på følgende nettsider: dysleksinorge.no veilederen spesialundervisning ...
 • — Det trengs mer kunnskap om flerspråklighet

  15.08.2023 | Artikkel

  ...fortrinn i tidlig leseopplæring, en hypotese som kan forklare dette er at det oppmerksomhetsskiftet man er avhengig av for å skifte mellom to språk kan gjøre det lettere å knekke lesekoden. — Men så stopper ...
 • Tilrettelegging

  22.08.2023 | Kapittel

  ...barnets synsfunksjon, hørselsfunksjon, alder og eventuelle tilleggsvansker. Les mer om synstap og tilrettelegging i barnehagealder Les mer om hørselstap og tilrettelegging i barnehagealder ...
 • Styrke sentrale ferdigheter med programmering

  01.03.2021 | Kapittel

  ...engasjerende og motiverende, gir det gode muligheter til å jobbe med andre ting som oppleves vanskelig. Les mer om programmering og interesser her.    Ferdighetene som styrkes gjennom programmering er viktig ...
 • Tilrettelegging i opplæringen

  28.12.2023 | Kapittel

  ...dagliglivets ferdigheter (ADL) og utvikle selvstendighet Førbegynnende lese- og skriveopplæring, spatial forståelse av antall, rom og form Lese- og skriveopplæring som er tilpasset sansetapet (to-håndsalfabet ...
 • Lite, men nok

  27.04.2015 | Bok/hefte

  Målet med dette kursheftet er at man skal kunne lese punktskrift både på papir og på leselist. Det gir også innføring i ulike former for merking på punktskrift og andre nyttige tips. Kurset består av instruksjoner ...
 • Slik kommer du i kontakt med hjelpetjenestene

  24.01.2024 | Kapittel

  ...direkte til PPT. Barnehage/skole eller helsestasjon kan bistå med kontaktinformasjon til PPT. Logoped Les mer om hvordan du søker tjenester fra logoped (Helsenorge.no) NAV hjelpemiddelsentral Alle som har ...