Til hovedinnhold
Viser 851–860 av 1072 treff.
 • Civilization

  18.09.2020 | App

  ...læringsituasjonen rundt aktiviteter de vil mestre. Forskning viser at elever med blant annet autisme, AD-HD og  lese- og skrivevansker spiller i like stor grad som sine jevnaldrende, og spill, slik som Civilization, ...
 • Forskning om bruk av VR

  06.11.2019 | Artikkel

  ...i tilgjengelig forskning, på grunn av begrenset utvalgsstørrelse og manglende generaliserbarhet.  Les om forskning på VR og sosiale ferdigheter på forskersonen.no Sensoriske vansker og svimmelhet Forskning ...
 • Utdanning

  21.09.2023 | Kapittel

  ...for tilrettelegging i utdanning: hjelpemidler som støtte for syn, hørsel, kommunikasjon og mobilitet lese – og sekretærhjelp ekstra stipend fra Lånekassen mentorordning (praktisk bistand og veiledning, NAV) ...
 • Tildelingsbrev til Statped

  11.01.2023 | Publikasjon

  ...t (KD) styrer Statped. Tildelingsbrevet frå KD er Statpeds overordna styringsdokument. Her kan du lese gjeldande tildelingsbrev og hovudinstruks for økonomiforvaltning.  Tildelingsbrev til Statped for ...
 • I videregående opplæring

  19.03.2022 | Kapittel

  ...individuelle behov. Noen elever vil følge ordinær opplæring mens andre trenger et særskilt utdanningsløp. Les om tilpasset opplæring på Utdanningsdirektoratets nettsider    For å få innsikt i hvordan eleven selv ...
 • Digitale tankekart

  14.02.2022 | App

  ...matematiske begreper Strukturere og presentere nytt fagstoff i omvendt undervisning Lenker til appomtaler Les mer tekstboks ...
 • SVANTE-N Testverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...i forhold til internasjonal standard. Innhold i testesken: En bildebok, to samtalebilder og tre leselister som talegrunnlag Tre ulike arbeidsark til notater i testsituasjonen og en testblankett til analyse ...
 • RI-5 (Risiko Indeks 5)

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...og tolkes av fagpersoner som har spesialisert seg på barns språkutvikling og på ulike former for lese- og skrivevansker. Skjemaet skal besvares av både foresatte og den av barnehagelærerne som kjenner ...
 • Lydhør – hør lydbøker på mobil og nettbrett

  11.08.2017 | App

  ...lydbøker for å motivere til lesing og styrke språkutviklingen, spesielt for elever som trenger lesestøtte. I Lydhør kan du: justere hastigheten på opplesningen gjenta siste setning sette inn bokmerker ...
 • Pyramide- og palmetesten, kartlegging av afasi

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...kommunikasjon (som for eksempel gester). I tillegg kan afasirammede ha problemer med å skrive og/eller lese på vanlig måte, til tross for at intelligens er den samme som før. Semantisk kunnskap. Testen undersøker ...