Til hovedinnhold
Viser 861–870 av 1073 treff.
 • Kulebank

  16.08.2016 | Konkret materiell

  Spill for inntil 4 personer. Lese av tall på terning, plassere tall i tallrekken. Spillet består av En uthulet trekloss med antallsmarkeringer fra  1 til 6. Ved alle tall, bortsett fra plass nummer 2, ...
 • Civilization

  18.09.2020 | App

  ...læringsituasjonen rundt aktiviteter de vil mestre. Forskning viser at elever med blant annet autisme, AD-HD og  lese- og skrivevansker spiller i like stor grad som sine jevnaldrende, og spill, slik som Civilization, ...
 • Utdanning

  21.09.2023 | Kapittel

  ...for tilrettelegging i utdanning: hjelpemidler som støtte for syn, hørsel, kommunikasjon og mobilitet lese – og sekretærhjelp ekstra stipend fra Lånekassen mentorordning (praktisk bistand og veiledning, NAV) ...
 • Doabaoahppan - Bagadus strukturerejuvvon doabaoahppama birra mánáide ja ohppiide

  18.08.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...čilgejuvvo movt sáhttá systemáhtalaččat bargat doabaoahppamin, sihke mánáidgárddis ja skuvllas.   Les omtale av Begrepslæring på norsk. Lågå Buojkuldakoahppama birra julevsábmáj. Lohkh Daajehtselïeremen ...
 • Konsekvenser av sansetapene

  23.08.2023 | Kapittel

  ...fritidsaktiviteter eller sosiale sammenhenger. Begge partene kan ta initiativ til å bestille tolk/ledsager. Les mer om konsekvenser av kombinerte sansetap.
 • Alternativ blyant – skriveredskaper/kompensatoriske

  31.05.2023 | Kapittel

  Punktskrift eller braille er nyttig å lære seg for personer som ikke ser. Skriving er en viktig del av lese- og skriveopplæringen for alle. Alternative blyanter bør derfor tilbys personer hele veien fra den ...
 • IPCA- åtsådimræjddo sijá hárráj gudi ednagit rahtji guládallamijn

  06.02.2024 | Kartleggingsmateriell

  Les omtale av IPCA på norsk. Loga IPCA birra davvisámegillii. Lohkedh ållermeathedh IPCA åarjelsaemïengiele. IPCA la åtsådimræjddo åvdemusát sijáj hárráj gudi ednagit rahtji guládallamijn, ja gudi ienemusát ...
 • IPCA- kártenreaidu olbmuid várás geain leat stuora gulahallanváttisvuođat

  06.02.2024 | Kartleggingsmateriell

  Les omtale av IPCA på norsk. Lohkedh ållermeathedh IPCA åarjelsaemïengiele. Lågå IPCA birra julevsábmáj. IPCA lea kártenreaidu mii vuosttažettiin lea oaivvilduvvon olbmuide, geain leat stuora gulahallanváttut ...
 • IPCA- goerehtallemedïrrege almetjidie stoerre gaskesadtemetsagkesigujmi

  06.02.2024 | Kartleggingsmateriell

  Les omtale av IPCA på norsk. Loga IPCA birra davvisámegillii. Lågå IPCA birra julevsábmáj. IPCA lea goerehtallemedïrrege mij uvtemes lea almetjidie stoerre gaskesadtemetsagkesigujmie, mah kråahpeles, ...
 • Forskning om bruk av VR

  06.11.2019 | Artikkel

  ...i tilgjengelig forskning, på grunn av begrenset utvalgsstørrelse og manglende generaliserbarhet.  Les om forskning på VR og sosiale ferdigheter på forskersonen.no Sensoriske vansker og svimmelhet Forskning ...