Til hovedinnhold
Viser 311–320 av 1093 treff.
 • Trinn 2 Skribling

  30.05.2023 | Kapittel

  ...og vi leser samme boken flere ganger Vi peker på teksten underveis som vi leser f.eks. «her begynner jeg å lese» - se der er min bokstav … Vi prøver ut digitale bøker som fremhever teksten som leses Vi har ...
 • Speak to Go

  16.04.2018 | Nettressurs

  Go kan brukes i nettleser på PC, nettbrett eller smarttelefon. Den fungerer best med Chrome nettleser og Android telefon, noe som anbefales for å få full funksjonalitet. Åpne nettleser og gå til https://speaktogo ...
 • Tilpassing og tilgang til litteratur

  09.06.2023 | Kapittel

  Det er viktig at vi leser for alle og at alle får tilgang til bøker som de har mulighet for å lese selv. For personer som er blinde og svaksynte som ennå ikke leser selv, kan man lese vanlige bøker eller ...
 • Ungdom

  07.06.2023 | Kapittel

  For at den du leser sammen med skal oppleve det meningsfullt å delta i lesing bøker, bør du velge bøker ut fra hans eller hennes interesser. Vis respekt for det når du velger bøker.  Det finnes bøker som ...
 • Hvorfor bruke Minspeak®?

  08.06.2016 | Artikkel

  ...koordineres med lese- og skriveutviklingen. For å kunne snakke med Minspeak® lærer eleven å bruke et visst antall symboler- ikoner- og bruker dem i sekvenser for å si ord. For å kunne lese og skrive må eleven ...
 • GarageBand

  23.10.2023 | Kapittel

  GarageBand er et DAW-program som fungerer godt på Mac, iPad og iPhone med skjermleseren VoiceOver. Det kan være nyttig med et midikeyboard til GarageBand på iPad når eleven skal spille inn de ulike instrumentene ...
 • Inclusion in Norwegian Higher Education: Deaf Students’ Experiences with Lecturers

  19.02.2019 | Artikkel

  ...viktig  Denne artikkelen bygger på intervjuer med døve studenter i høyer utdanning. Studien viser at foreleseres kunnskap om visuelt orientert undervisning og interkulturell kommunikasjon viser seg å være viktig ...
 • TalkBack-menyen

  12.12.2022 | Kapittel

  Sveip til høyre eller venstre med en finger. Dobbellklikk med en finger. Øvingsoppgave Start skjermleseren. Prøv begge metoder for å gå inn i Talkback-menyen. Åpne Talkback-innstillingene fra Talkback ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegge undervisning og bruke kompenserende hjelpemidler for elever med lesevansker, er det også å styrke deres leseferdigheter på de områdene som byr på utfordringer. For å få til det er det nødvendig ...
 • God ergonomi under lesing og skriving

  03.03.2023 | Kapittel

  Når eleven leser og skriver punktskrift er det viktig å ha fokus på god ergonomi:   riktig høyde på stolen og bordet at eleven sitter med rett rygg at boken ligger rett foran eleven (sentrert foran kroppen) ...