Til hovedinnhold
Viser 321–330 av 1091 treff.
 • Punktskrift

  23.10.2023 | Artikkel

  ...som har så nedsatt synsfunksjon at de ikke kan lese visuelt på en funksjonell måte. Det er et mål med punktskriftopplæringen at eleven skal utvikle lese- og skriveferdigheter som samsvarer med elevens ...
 • GarageBand

  23.10.2023 | Kapittel

  GarageBand er et DAW-program som fungerer godt på Mac, iPad og iPhone med skjermleseren VoiceOver. Det kan være nyttig med et midikeyboard til GarageBand på iPad når eleven skal spille inn de ulike instrumentene ...
 • TalkBack-menyen

  12.12.2022 | Kapittel

  Sveip til høyre eller venstre med en finger. Dobbellklikk med en finger. Øvingsoppgave Start skjermleseren. Prøv begge metoder for å gå inn i Talkback-menyen. Åpne Talkback-innstillingene fra Talkback ...
 • Inclusion in Norwegian Higher Education: Deaf Students’ Experiences with Lecturers

  19.02.2019 | Artikkel

  ...viktig  Denne artikkelen bygger på intervjuer med døve studenter i høyer utdanning. Studien viser at foreleseres kunnskap om visuelt orientert undervisning og interkulturell kommunikasjon viser seg å være viktig ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegge undervisning og bruke kompenserende hjelpemidler for elever med lesevansker, er det også å styrke deres leseferdigheter på de områdene som byr på utfordringer. For å få til det er det nødvendig ...
 • Tastaturtrening og touchmetoden

  05.10.2021 | Kapittel

  ...rammer som fungerer i nettleser. Det vil si at det kan brukes også på iPad. Programmet heter Tastaturbo, og du finner det her: www.statped.no/tastaturbo. Vi anbefaler at du leser lærerveiledningen før ...
 • God og tilgjengelig litteratur

  07.06.2023 | Kapittel

  ...opplevelser av å møte andre. Vi liker ofte bøker om temaer vi er opptatt av, og bøker som venner leser og anbefaler. Bøkene vi kjenner, og nye bøker kan bidra til å utvide bokuniverset og skape leselyst ...
 • Stativ

  05.10.2021 | Kapittel

  ...du bruke lupefunksjonen og legge lesestoff under slik at det blir nesten som en lese-TV. Men i en skolesituasjon, eller om du leser mye trykte bøker, er en vanlig lese-TV å foretrekke framfor å bruke iPad ...
 • Å skrive seg til lesing (STL+) med talesyntese

  03.02.2016 | Video

  ...hvordan du som er lærer, kan bruke talesyntese og få et talende tastatur som leser opp bokstavlyden når du jobber med lese- og skriveopplæring i barneskolen.  STL+ går ut på at barnet får lest opp bokstavlyden ...
 • Lettlestbøker

  15.05.2015

  Misses mage Pedro Seks dumme brødre Zeppelin: Fire og to til Zeppelin: Gøy å lese Zeppelin: Les Zeppelin: Les mer Zeppelin: Les enda mer Zeppelin: Lyder i natten Zeppelin: Vrimmerby   Tilbake til hovedsiden ...