Til hovedinnhold
Viser 381–390 av 1092 treff.
 • Flertall

  08.06.2016 | Artikkel

  Bok: Lær å bruke flertall (PDF) Oppgaver Les boken, "Lær å bruke flertall" sammen. Stopp når du kommer til et flertallsord og la eleven si ordet med talemaskinen. Les eventuelt andre bøker med flertall. Ta ...
 • Gjennomgang av fagområdet hørsel i Statped

  27.10.2017 | Artikkel

  ...dokumentstudier, spørreundersøkelse og intervjuer. Undersøkelsen er gjennomført i perioden april–juni 2017. Les Agenda Kaupangs rapport "Gjennomgang av fagområde hørsel" (PDF) ...
 • Hun elsker historien sin!

  29.03.2016 | Artikkel

  ...kompetanseheving til lærere og PPT på bruken av sosiale historier som metode for elever med Autisme. Her kan du lese om et opplæringstilbud for lærere og PPT i Melhus kommune i bruk av sosiale historier som metode for ...
 • Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  17.01.2024 | Artikkel

  ...barn med typisk hørsel for å kunne oppnå aldersadekvate språkferdigheter. Her kan du lese mer om språk- og leseaktiviteter (sprakloyper.uis.no)   Musikkaktiviteter stimulerer auditive ferdigheter på en måte ...
 • Kartlegging hos hørselshemmede

  23.05.2023 | Artikkel

  ...og/eller norsk talespråk, blir gode til å lese og skrive og klarer seg fint på skolen generelt. Mange hørselshemmede elever, med og uten CI, kan ofte ha gode leseferdigheter på tidlige årstrinn, men hos mange ...
 • Arbeid med ord

  30.05.2023 | Kapittel

  ...arbeid med ord er fokuset først og fremst på å systematisk lære de ferdighetene som trenges for å lese enkeltord. Gjennom å arbeide med lyder og avkoding i arbeidet med ord, styrkes fonologisk lesing, ...
 • Voice Dream Scanner

  11.12.2019 | App

  ...ta bilde av tekst og få den opplest. Appen kan brukes av alle og egner seg godt for de som har lesevansker eller nedsatt syn. Voice Dream Skanner kan importere filer fra andre kilder eller benytte kameraet ...
 • GraphoGame

  26.06.2018 | App

  Med appen GraphoGame kan du lære å lese ved å koble bokstav med bokstavlyd. GraphoGame er utviklet av leserforskere for å øve på koblingen mellom bokstav og tilhørende bokstavlyd. Appen inneholder også ...
 • Materiell til lesing

  17.01.2022 | Kapittel

  ...kurs i punktskrift». Les mer og bestill her. Selvinstruerende kurs i punktskrift Hefte med gjennomgang av bokstaver og tegn og tilhørende arbeidsoppgaver i lesing og skriving. Les mer og bestill her. Legobrett ...
 • Hva læreren til tunghørte elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  ...kartlegger og tar i bruk passende undervisningsmetoder og læremidler gir kontinuerlig, systematisk leseopplæring og muligheter til repetisjon og gjenbruk av nye ord, fraser og uttrykk organiserer undervisning ...