Til hovedinnhold
Viser 391–400 av 1146 treff.
 • Skriftspråk og stimulering når barn ikke kan se (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...utsikt til fjorden. Og her finner vi Ada, en femåring med en synsnedsettelse som gjør at hun ikke kan lese skrift med øynene. Og derfor skal lære seg punktskrift. Spesialpedagog Anne Karlsen Benum forteller ...
 • Ordforrådet – to artikler om en leksikalsk database

  01.02.2017 | Artikkel

  ...lære, og hvilke er vanskelige? Hvorfor er noen ord vanskeligere å hente fram fra hjernen enn andre? Les mer om «Ordforrådet» – en database med over 1600 norske ord.  Forskning og utvikling   Marianne ...
 • Programmering for elever med nedsatt syn og blindhet

  22.06.2023 | Tema

  ...løsninger er utilgjengelige for synshemmede, og da må du finne andre verktøy.  På denne temasiden kan du lese om hvordan ulike programmeringsverktøy som brukes i skolen, kan tilrettelegges for elever med nedsatt ...
 • Flertall

  08.06.2016 | Artikkel

  Bok: Lær å bruke flertall (PDF) Oppgaver Les boken, "Lær å bruke flertall" sammen. Stopp når du kommer til et flertallsord og la eleven si ordet med talemaskinen. Les eventuelt andre bøker med flertall. Ta ...
 • Innstillinger i iOS

  20.02.2024 | Kapittel

  ...annet tilgjengelighetsinnstillinger for Siri, og valget Tilgjengelighetssnarvei helt nederst i listen. Les om [Tilgjengelighetssnarvei->] for å finne ut hva dette er og hvordan den aktiveres og brukes. Syn ...
 • Hvordan bruke Book Creator

  24.10.2019 | Kapittel

  ...er sortert under: Book Creator - Google Crome nettleser     Book Creator - iPad Last ned app Book Creator i iTunes Book Creator for Google Crome nettlese (nettside) Eksempler på bøker På denne temasiden ...
 • Hvem kan låne?

  12.09.2017 | Artikkel

  ...som av ulike grunner strever med å lese. Rett til lån og bruk Elever har rett til å låne og bruke skolelydbøker hvis de har svekket syn  dysleksi eller andre lesevansker ADHD fysisk funksjonsnedsettelse ...
 • Gjennomgang av fagområdet hørsel i Statped

  27.10.2017 | Artikkel

  ...dokumentstudier, spørreundersøkelse og intervjuer. Undersøkelsen er gjennomført i perioden april–juni 2017. Les Agenda Kaupangs rapport "Gjennomgang av fagområde hørsel" (PDF) ...
 • Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  17.01.2024 | Artikkel

  ...barn med typisk hørsel for å kunne oppnå aldersadekvate språkferdigheter. Her kan du lese mer om språk- og leseaktiviteter (sprakloyper.uis.no)   Musikkaktiviteter stimulerer auditive ferdigheter på en måte ...
 • Kartlegging hos hørselshemmede

  23.05.2023 | Artikkel

  ...og/eller norsk talespråk, blir gode til å lese og skrive og klarer seg fint på skolen generelt. Mange hørselshemmede elever, med og uten CI, kan ofte ha gode leseferdigheter på tidlige årstrinn, men hos mange ...