Til hovedinnhold
Viser 711–720 av 1092 treff.
 • Tidslinje

  22.10.2019 | Kapittel

  ...en digital tidslinje kan du legge til bilder, video, tekst og lese inn lyd. Du kan også enkelt redigere og dele ved behov. Her kan du lese mer om tilrettelegging for elever med behov for struktur og forutsigbarhet ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (mp3)

  22.01.2024 | Podkast

  ...med symboler som Leonard bruker til å kommunisere.  Lær mer om å komme tidlig i gang, med God ASK Les om ASK i barnehagen (udir.no) Leonard lærer nye ord veldig raskt, og det begynner det å bli mange bøker ...
 • Oktavtegn

  28.09.2023 | Kapittel

  ...ulike regler for når og hvor ofte oktavtegn skal brukes for at punktnotene skal være mer oversiktlig å lese. Videoen er ment som en videreføring av opplæring i punktnoter. Man kan for eksempel bruke videoen ...
 • Nedsatt syn

  02.12.2020 | Kapittel

  ...for lydbøker. Vi kaller dem Daisy-spillere. Spilleren kan de søke om fra NAV-Hjelpemiddelsentralen. Les mer om Skolelydbøker på DAISY- spiller ...
 • Psykososial utvikling hos førskolebarn med høreapparater

  06.06.2017 | Artikkel

  ...evne til å anslå hvilket nivå barnet var på, og dette er trolig hjelpsomt for barns utvikling.    Les om Nina Jakhelln Laugens doktorgradsprosjekt. Nina Jakhelln Laugen Journal of Deaf Studies and ...
 • Struktur og forutsigbarhet med Book Creator

  24.10.2019 | Kapittel

  ...pedagogisk verktøy for å skape trygghet og oversikt på mange ulike måter. På de neste sidene kan du lese mer om dette og se konkrete eksempler på hvordan du kan lage:  ulike typer planer bruke kart, bilde ...
 • Goalball

  09.08.2023 | Kapittel

  ...lag. Spillerne er plassert i en trekant-formasjon, med en spiller foran og to spillere bak. goalball Les mer om goalball (aktivitetskassen.no).  
 • Det andre ordet

  04.05.2023 | Kapittel

  ...eleven øve på å diskriminere mellom de to ordene. Prinsippet om alltid å fortelle eleven hva han skal lese, gjelder også her. Lesingen skal aldri bli en gjettekonkurranse.
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med språkforstyrrelser

  30.06.2023 | Kapittel

  ...språkforstyrrelsen ikke gjør programmeringen vanskeligere. Les mer om vanlige begreper i programmering Video som visuell støtte Video er et viktig supplement til å lese introduksjonstekst. De fleste programutviklerne ...
 • Fase 3. Henvisning til PPT

  04.08.2023 | Kapittel

  ...innebærer å bestemme innhold, omfang, organisering og kompetanse for opplæringstilbudet til eleven. Les mer om utredning og spesialundervisning på Utdanningsdirektoratets nettsider.