Til hovedinnhold
Viser 771–780 av 1117 treff.
 • Tilgang til informasjon

  11.05.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging eller bistand i form av: Funksjonsassistanse i arbeidslivet Hjelpemidler Lese- og sekretærhjelp Tolk- og ledsager Les om tilrettelegging i: barnehage og skole arbeid og utdanning ...
 • Slik kommer du i kontakt med hjelpetjenestene

  24.01.2024 | Kapittel

  ...direkte til PPT. Barnehage/skole eller helsestasjon kan bistå med kontaktinformasjon til PPT. Logoped Les mer om hvordan du søker tjenester fra logoped (Helsenorge.no) NAV hjelpemiddelsentral Alle som har ...
 • Den alfabetiske koden

  30.05.2023 | Kapittel

  ...ofte beskrevet som skriftspråklig bevisstgjøring, og kan være som en bro mellom emergent literacy og formell lese- og skriveopplæring. Barn trenger ulike erfaringer der de eksperimenterer og leker med språket gjennom ...
 • Gjør bøker lettere å bla i

  30.05.2023 | Kapittel

  ...motoriske utfordringer det krevende å bla i bøker. Flere vil likevel kunne være selvstendige, bla i og lese bøker selv, dersom du gjør noen enkle tilpasninger. I denne teksten legges det til grunn at målet ...
 • Lite, men nok

  27.04.2015 | Bok/hefte

  Målet med dette kursheftet er at man skal kunne lese punktskrift både på papir og på leselist. Det gir også innføring i ulike former for merking på punktskrift og andre nyttige tips. Kurset består av instruksjoner ...
 • Tilrettelegging i opplæringen

  28.12.2023 | Kapittel

  ...dagliglivets ferdigheter (ADL) og utvikle selvstendighet Førbegynnende lese- og skriveopplæring, spatial forståelse av antall, rom og form Lese- og skriveopplæring som er tilpasset sansetapet (to-håndsalfabet ...
 • Skriving

  30.05.2023 | Kapittel

  ...hvert utvikler den seg til mer konvensjonelle ferdigheter som å skrive ord og setninger som andre kan lese og forstå. Elever med ulike funksjonshemninger og som er på et tidlig nivå med tanke på skriving, ...
 • Aktiviteter å jobbe med, og måter å jobbe på

  30.05.2023 | Kapittel

  For å «knekke den alfabetiske koden» trenger personene som skal lære seg å lese og skrive å møte aktiviteter som omhandler:  Bokstav – lyd  Analyse  Syntese  Avkoding  Veien fra modellering til mestring  ...
 • Number Pieces og Number Pieces Basic

  03.05.2016 | App

  ...farge, rotere og duplisere brikkene. -tegne- og skriveverktøy  -Talltastatur -Infoknapp der du kan lese om hvordan appen virker. Pedagogisk bruk Pedagogisk bruk av apper i matematikk (link til egen side) ...
 • PAS-symbolsystemet

  17.02.2017 | Bok/hefte

  ...språkvansker. Å forstå at ord kan deles opp i mindre enheter er en grunnleggende ferdighet for å lære å lese.  Mange barn med språkvansker strever med å skille ut de enkelte språklydene i ord. Det kan føre til ...