Til hovedinnhold
Viser 791–800 av 1117 treff.
  • Goassa så lik mánná sáhkadahttjá? Ale vuorde ja gehtja! julevsámegillii/lulesamisk

    01.11.2021 | Bok/hefte

    ...gåktu máhtá mánát viehkedit ietjas gielav åvddånahttet. Girjásj la dagáduvvam Isaac Norge siegen. Les omtale av brosjyren på bokmål. Mov maana aalka rætnoe soptsestidh? Máttasámegillii. Loga Ii go mu mánná ...
  • Mov maana aalka rætnoe soptsestidh? Aellieh vuertieh vuejnieh! Máttasámegillii/sørsamisk

    01.11.2021 | Bok/hefte

    ...maanam viehkiehtidh sijjen gïelem evtiedidh. Tjaalege evtiesovveme laavenjostosne siebrine Isaac Norge. Les omtale av brosjyren på bokmål. Loga Ii go mu mánná hállagoađe fargga? birra Davvisámegiella. Lågå Goassa ...
  • RI-5 åarjelsaemiengïele/sørsamisk

    01.02.2023

    ...dysleksijem evtiedidh skuvleaalhteren. Loga RI-5 birra davvisámegillii. Lågå RI-5 birra julevsábmáj. Les omtale av RI- 5 på norsk. Ri-5 (Risiko Indeks 5) lea goerehtallemedïrrege mij åtnasåvva goh njieptjeste ...
  • Taalle-aalkove åarjelsaemiengïele/sørsamisk

    07.02.2023 | Kartleggingsmateriell

    ...voestes skuvlejaepine. Loga Lohkovuolgga birra davvisámegillii. Lågå Tállaálgadibme birra julevsábmáj. Les omtale av Tallstart på norsk. Taalle-aalkove lea digitale goerehtimmie gaskeviermesne. Destie maahta ...
  • Overgang til skole

    23.08.2023 | Kapittel

    ...plan for hvordan kompetansen fra barnehagen skal overføres til skolen, og hvordan dette skal ordnes. Les mer om kombinerte sansetap og døvblindhet ...
  • Oppfølging og tilrettelegging

    21.09.2023 | Kapittel

    ...ofte lære seg mange funksjoner på nytt. Dette kan dreie seg om å lære nye kommunikasjonsformer, nye lese- og skrivemåter, nye måter å orientere seg på, eller andre måter å gjøre dagligdagse aktiviteter på ...
  • Medfødt døvblindhet

    11.05.2023 | Kapittel

    ...kombinert sansetap der det er mulig å kompensere sansetapene ved hjelp av syns- og hørselshjelpemidler. Les mer om: synshjelpemidler hørselstekniske hjelpemidler Noen barn har et medfødt kombinert sansetap som ...
  • Hva er typiske vanskeområder for personer med DLD?

    04.08.2023 | Kapittel

    ...språkforstyrrelser (Developmental Language Disorder, DLD) kan opptre samtidig med andre typer vansker lese- og skrivevansker språklydsvansker vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon atferdsvansker emosjonelle ...
  • Kommunikasjonshjelpemidler

    15.02.2022 | Kapittel

    ...hjelpemiddel for talerehabilitering etter laryngektomi. Talesyntese: Er primært utviklet for elever med lese- og skrivevansker, men kan også være et godt hjelpemiddel for personer med stemmevansker. Alternativ ...
  • Jenta med stamming

    04.01.2022 | Veileder

    ...oppfølging kan innebære. Stopp gjerne når du ser et stoppskilt og bla til støttearket bakerst, eller les rett gjennom. Vi håper du setter pris på Jenta med stamming. - Rebecca D. & Casey W Mia J. Rebecca ...