Til hovedinnhold
Viser 401–410 av 1156 treff.
 • Flertall

  08.06.2016 | Artikkel

  Bok: Lær å bruke flertall (PDF) Oppgaver Les boken, "Lær å bruke flertall" sammen. Stopp når du kommer til et flertallsord og la eleven si ordet med talemaskinen. Les eventuelt andre bøker med flertall. Ta ...
 • Punktskrift

  11.07.2024 | Artikkel

  ...som har så nedsatt synsfunksjon at de ikke kan lese visuelt på en funksjonell måte. Det er et mål med punktskriftopplæringen at eleven skal utvikle lese- og skriveferdigheter som samsvarer med elevens ...
 • Ytringer

  10.04.2024 | Kapittel

  ...skrive inn denne informasjon. Vi må lage den riktige konteksten for budskapet vårt, slik at de som leser, kan danne seg den meningen vi ønsker de skal få. Tegne og/eller ordene vi velger, intonasjon, mimikken ...
 • BRLTTY

  12.05.2015 | Kapittel

  BRLTTY er en punktskriftbasert skjermleser som har eksistert i mange år. Opprinnelig ble den utviklet for Linux, men finnes også i versjoner for Windows og Android Åpnes i et nytt vindu. Android-versjonen ...
 • Innstillinger i iOS

  20.02.2024 | Kapittel

  ...annet tilgjengelighetsinnstillinger for Siri, og valget Tilgjengelighetssnarvei helt nederst i listen. Les om [Tilgjengelighetssnarvei->] for å finne ut hva dette er og hvordan den aktiveres og brukes. Syn ...
 • Gjennomgang av fagområdet hørsel i Statped

  27.10.2017 | Artikkel

  ...dokumentstudier, spørreundersøkelse og intervjuer. Undersøkelsen er gjennomført i perioden april–juni 2017. Les Agenda Kaupangs rapport "Gjennomgang av fagområde hørsel" (PDF) ...
 • Kartlegging hos hørselshemmede

  23.05.2023 | Artikkel

  ...og/eller norsk talespråk, blir gode til å lese og skrive og klarer seg fint på skolen generelt. Mange hørselshemmede elever, med og uten CI, kan ofte ha gode leseferdigheter på tidlige årstrinn, men hos mange ...
 • Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  17.01.2024 | Artikkel

  ...barn med typisk hørsel for å kunne oppnå aldersadekvate språkferdigheter. Her kan du lese mer om språk- og leseaktiviteter (sprakloyper.uis.no)   Musikkaktiviteter stimulerer auditive ferdigheter på en måte ...
 • Hun elsker historien sin!

  29.03.2016 | Artikkel

  ...kompetanseheving til lærere og PPT på bruken av sosiale historier som metode for elever med Autisme. Her kan du lese om et opplæringstilbud for lærere og PPT i Melhus kommune i bruk av sosiale historier som metode for ...
 • Hvordan bruke Book Creator

  24.10.2019 | Kapittel

  ...er sortert under: Book Creator - Google Crome nettleser     Book Creator - iPad Last ned app Book Creator i iTunes Book Creator for Google Crome nettlese (nettside) Eksempler på bøker På denne temasiden ...