Til hovedinnhold
Viser 911–920 av 1119 treff.
 • Gulahallan hárjehusat app davvisámegillii/nordsamisk

  16.06.2020 | App

  Davvisámegielat giellahárjehallan app olbmuide geain lea afasiija. Les omtale av Gulahallan hárjehusat app på norsk. Gulahallan hárjehusat appa heive bures olbmuide geat dárbbašit doarjja  doabahárjehallamii ...
 • Sámi sarepta 2 davvisámegillii/nordsamisk

  26.04.2017 | App

  ...geavaheddjiide geain lea earenomáš dárbbut. Sisdoallu prográmmii devdojuvvo geavaheaddji dárbbuid mielde. Les omtale Sámi Sarepta 2 på norsk bokmål.  Sámi Sarepta lea multimedia reaidoprográmma gos sáhttá ráhkadit ...
 • Habtool -davvisámegiella

  26.04.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...oahppoplána (IOP) addin dihtti mánáide ja nuoraide geain lea autisma kvalitatiivva skuvlafálaldaga. Les omtalen av Habtool på norsk. Habtool registreren ja kárten geavahuvvo oktan girjjiin “Individuelt & ...
 • Tips til lærere

  08.06.2016 | Artikkel

  ...noen ideer som andre lærere har delt: Erte hverandre med Minspeak® Bruk bøker med spørsmål som skal leses og besvares Lag vitser og gåter med Minspeak® Lag teaterforestillinger med Minspeak® (for eksempel ...
 • Å oppdage skriving for barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  30.05.2023 | Kapittel

  ...flest ofte 2 – 3 år på – fra de første kruseduller på papiret til å kunne skrive slik at andre kan lese og forstå. Hvordan kan du hjelpe barnet til å starte med å skrive selv? Husk at å være en tidlig skriver ...
 • Dïejvesegoerkese åarjelsaemiengïele/sørsamisk

  01.02.2023 | Kartleggingsmateriell

  Numhtie åadtjobe daejredh guktie edtjebe baakoej gujmie barkedh dovne maanagïertesne jïh skuvlesne. Les omtale av Begrepsforståelse på norsk. Loga Doabaáddejupmi birra davvisámegillii. Lågå Báhkodádjadus ...
 • Åarjelsaemien foneemeteeste - åarjelsaemiengïele/sørsamisk

  01.02.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...jis maana tsagkesh åtna gosse edtja soptsestidh, jallh jis sæjhta maanan baakoestimmiem goerehtidh. Les omtale av Sørsamisk fonemtest på norsk. Loga Davvisámegiel fonemtesta birra davvisámegillii. Åarjelsaemien ...
 • Bo Ege - Gïeleldh Teestese 1 åarjelsaemïengiele/sørsamisk

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...aelhkies screeninge- goerehtimmie gusnie smaave dajvesne maanan biejjieladtje baakoevåarhkosne vååksje. Les Bo Ege på norsk. Loga Bo Ege birra davvisámegillii. Lågå Bo Ege birra julevsábmáj. Gosse gïeleteestem ...
 • Embracelet

  19.05.2022 | App

  ...du kan lese den i eget tempo. Teksten er ikke mulig å få opplest. Det kan derfor være lurt å la elevene samarbeide i par eller mindre grupper dersom du har elever som har utfordringer med å lese. Selv om ...
 • Hverdagsbyen

  30.09.2021 | Artikkel

  ...med større symboler og bedre kontrast. Det er også mulig å merke brikkene med punktskrift. Du kan lese mer om Blue-Bot og tilrettelegging for syn her. Mål fra rammeplanen ...