Søk | www.statped.no

Viser 971 - 980 av 1037 treff.

 • Logopediske tiltak og oppfølging for personer med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...prøvd ut tiltak uten ønsket resultat. Statped tilbyr tjenester både på individnivå og systemnivå. Les mer om hva Statped kan bidra med. Tips til fordypning E-læring om behandling og rehabilitering ved ...
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...for kommunikasjon og samspill med norskspråklige barn. Daglige rutineaktiviteter som å spise, tegne, lese bok og leke er gode utgangspunkt for å lære grunnleggende samspillsferdigheter og språk i samvær der ...
 • Synsfelt

  04.12.2012

  ...grader (radius) eller mindre, blir man i følge Verdens helseorganisasjon definert som synshemmet. Les mer om Verdens helseorganisasjons kategoriseringer. Hvordan måles synsfeltet? Synsfeltet er en av delfunksjonene ...
 • Bruksanvisning frikort

  28.06.2022 | Kapittel

  ...kortspelet. Masse god trening! Meir enn ved Memory. Tips Viss ein brukar 4kort til born som ikkje kan lese, kan ein kopiere Ege: Fonologiske plakater i 4 eks. Det er nok med 9 forskjellige seriar i eit spel ...
 • Svake språkferdigheter hos småbarn gir mer erting og mobbing

  13.09.2021 | Artikkel

  Folkehelseinstituttet (FHI) og Statped har fått publisert i Journal of Speech Language and Hearing Research.  Les artikkelen her: Associations Between Language Difficulties, Peer Victimization, and Bully Perpetration ...
 • Tegnspråkopplæring i grunnskolen

  27.09.2021 | Bok/hefte

  Her vises til forskning som dokumenterer at elever som har gode tegnspråkferdigheter også har bedre lese- og skriveferdigheter. Å styrke elevenes fonologiske bevissthet synes også å ha særlig stor betydning ...
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  ...det vil være spesielt interessant å undersøke om tilnærmingen kan nyttiggjøres av flere logopeder. Les mer ...
 • Programmering i barnehagen

  01.03.2021 | Kapittel

  Vanskelighetsgraden på programmeringen kan tilpasses barnas forutsetninger og behov.   Komponent bhg Les mer om programmeringsroboten Bee-bot.  Forskning knyttet til robot ...
 • Lærevansker etter slag eller støt mot hodet

  19.10.2016 | Artikkel

  ...kan de understøtte den unges utvikling i og på tvers av ulike kontekster, i skole, hjem og fritid. Les mer slag eller støt mot hodet Eli Marie Killi Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...arbeidet som de kan bruke i selvstendig arbeid, som å lage tankekart, tabeller, tegninger, konkreter . Les mer om matematikkopplæring for bimodalt tospråklige elever Barn med nedsatt hørsel som bruker talespråk ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!