Til hovedinnhold
Viser 101–110 av 164 treff.
 • Pedagogisk tilrettelegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...god ramme for barnet/den unge å utvikle seg innenfor. Generell forebyggende tilpasning og tiltak bidrar til forutsigbarhet og støtte. Les om generell tilrettelegging på våre nettsider: Autisme og pedagogisk ...
 • Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde

  29.03.2016 | Bok/hefte

  ...kommunikasjon blant blinde barn med autisme. Å studere språkutviklingen til disse barna, har gitt økt generell forståelse av språkfenomenet ekkolali, som betyr å gjenta ord og fraser. Slik kan en samtale med ...
 • JAWS

  10.09.2019 | Kapittel

  Alt+Crtl+Page down Bytt stemmeprofil (språk): Ctrl+Ins+s Bytt språk for gjeldende talesyntese: Ctrl+Win+l Lese tekst Tegn: Num5 Ord: Ins+Num5 Tegn m/markør: Num6 Ord m/markør: Ins+Num6 Linje: Pil opp/ned Les ...
 • Tilrettelegging for samspill, språk og inkludering overfor barn med spesielle behov

  13.09.2018 | Artikkel

  ...hadde en sterk hørselsnedsetting, nærsynthet, skjeling og forsinket motorikk. I tillegg hadde hun en generell forsinket utvikling. Hun var 3 år da jeg startet arbeidet som varte i 5 år, altså fram til hun var ...
 • Matematihkka mánáidgárddis davvisámegiella

  24.01.2019 | Bok/hefte

  ...koordineren, dovddamotorihkka, balánsa, lášmatvuohta, gierdilvuohta, johtilvuohta ja siffarčállin.  L – lohkoáddejupmi  Logut, lohkuráiddut ja lohkan. Lohkoáddejupmi badjána ollu ovdal go mánná oba lea ...
 • Rådgivning på systemnivå

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...kommuner/ fylkeskommuner som informasjon om funksjonshemningen, forelesninger, drøftinger rundt case o.l. Sentrale samarbeidspartnere er oppvekstansvarlige, PPT og koordinerende enhet i kommunene. En nærmere ...
 • 20 gatjálvisá giellatjehpudagáj birra julevsábmáj/lulesamisk

  03.02.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...hiehpá, de ruossista 5. Jus javllamus la muhtem mudduj riekta, ruossista lågov 1 ja 5 gaskan. Sámedigge l juollodimijn doarjjum ja dahkam vejulattjan prosjevtav tjadádit. Buvtadiddje: Sáme sierrapedagogalasj ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringa

  05.01.2021 | Artikkel

  ...skriftspråklige ferdigheter og erfaringer at elevene stiller svært ulikt ved skolestart. Også når det gjelder generelle språkferdigheter, er det store individuelle forskjeller. Dette har også betydning for leseutviklingen ...
 • Treningsprogram for tale og stemme

  29.06.2022 | Kapittel

  ...sine muskler. Ved avspenning frigjør en også livspusten. En hensiktsmessig holdning er viktig. Generelle øvelser  Sett deg godt til rette på en alminnelig stol med ryggstøtte. Setet godt   tilbake, føttene ...
 • Om tilrettelagte skolelydbøker

  20.02.2018 | Artikkel

  ...innleser, og bøkene inneholder beskrivelser av alle visuelle elementer som bilder, figurer, diagrammer o.l. I tillegg er alle overskrifter og sidetall søkbare. Statpeds bøker er i DAISY-format (Digital Accessibel ...