Til hovedinnhold
Viser 141–150 av 164 treff.
 • Hva er autisme?

  19.03.2022 | Kapittel

  ...aktiviteter repeteres og er begrenset og stereotype. Asperger syndrom skiller seg fra barneautisme ved at generell språklig og kognitiv utvikling ikke er forsinket. Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse ...
 • Risikogruppen (15‒34)

  28.08.2014

  ...spørsmål i forbindelse med tolkning for å få et bilde av om vanskene er spesifikke eller av mer generell karakter. Kjenner foresatte seg igjen? Når du som barnehagelærer har vurdert at barnet faller inn ...
 • Undervisnings og metodemateriell

  29.06.2022 | Kapittel

  (Everyday Objects) Mat, klær, leketøy, husholdningsartikler osv. Annet bildemateriell Frimer, S. & Frølund, L. (2004). Hvad i alverbum? Taletreningsmateriell til afasirammede. Veiledningshefte og CD som inneholder ...
 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  (følbarhet på halsen f.eks. sammenlign d/t, b/p) synlig/usynlig på munnen f.eks. sammenlign p og g, l og t eksplosjonslyd f.eks. kj (kjenn luftstrømmen) nasallyd f.eks. m, ng (kjenn vibrasjon i nesen) å ...
 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  ...tekstvisning > Vis Leselistviser. Det er mulig å tilordne en hurtigtast til programmet, f.eks. Ctrl+Alt+l. Hvordan definere en hurtigtast? ...
 • Tips for screen reader users

  18.04.2021 | Artikkel

  ...reader virtual view is off, are as follows: pause/play = k backward 10 seconds = j forward 10 seconds = l  go to next/previous element = Tab / Shift+Tab When at the seek slider: jump forward/backward one minute ...
 • Tips for screen reader users

  15.04.2021 | Artikkel

  ...reader virtual view is off, are as follows: pause/play = k backward 10 seconds = j forward 10 seconds = l  go to next/previous element = Tab / Shift+Tab When at the seek slider: jump forward/backward one minute ...
 • Forebygge skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...atferdsbeskrivelsene rigiditet reguleringsvansker sosiale vansker sensoriske vansker vansker med overganger generell utrygghet og vegringsatferd hyperaktivitet eller passivitet forsinkelser knyttet til språk, motorikk ...
 • Bokstavinninnlæring for hørselshemmede elever

  02.04.2018 | Artikkel

  ...viser hvor mange språklyder ordet har, og bevisstgjør barnet i forhold til fonetisk oppmerksomhet.  C O L A I første omgang kan barnet kanskje bare fylle ut en av rutene, men ved senere anledning, når det kan ...
 • Visuelt verktøy, læremidler og materiell

  02.04.2018 | Artikkel

  ...lage egne illustrerte tekster sammensatte tekster som inkluderer tekst, film og tegnspråk - tegnsmed o.l. programmer med mer Tavlebruk Hvordan læreren bruker tavla kan være til stor hjelp for den hørselshemmede ...