Til hovedinnhold
Viser 1041–1050 av 2256 treff.
 • Å skrive seg til lesing (STL+) med talesyntese

  03.02.2016 | Video

  Se video/filmsnutt som veileder om hvordan du som er lærer, kan bruke talesyntese og få et talende tastatur som leser opp bokstavlyden når du jobber med lese- og skriveopplæring i barneskolen.  STL+ går ...
 • Hvordan skal sansetap følges opp?

  10.04.2024 | Artikkel

  ...nedsatt syn og hørsel følges opp? Statped har fått i oppdrag å gå i dialog med kommuner og fylkeskommuner om hvordan sansetapgruppene kan ivaretas på en systematisk måte. Arbeidet er godt i gang og innen 2024 ...
 • Nedsatt hørsel og pedagogisk tilrettelegging

  28.06.2016 | Artikkel

  Få praktiske tips om hvordan du kan skape gode situasjoner for kommunikasjon og læring når barn og elever har nedsatt hørsel.  Pedagogisk tilrettelegging handler om å velge arbeidsmåter, organisatoriske ...
 • Planlegging og samarbeid

  28.09.2023 | Kapittel

  ...korleis overgangsprosessen kan sjå ut Rammeplan Start tidleg Det er ein rekke faktorar som kan påverke om eit barn får eit tilfredsstillande opplæringstilbod. Ulike tiltak må planleggast og vurderast i god ...
 • Arbeidsteknikk ved bruk av leselist

  23.02.2024 | Kapittel

  ...ut Ctrl+p Åpne dokument Ctrl+o De ulike kommandoene og bruken av Word er omtalt nærmere i kapitlet om Microsoft 365. Finne filer Hva bør eleven gjøre ved begynnelsen av en time når datautstyret skal brukes ...
 • Innstillinger i iOS

  20.02.2024 | Kapittel

  ...skjermbildet. På iPhone-modeller med stor skjerm vil innstillingene vises på samme måte som på iPad om ikke iPhone holdes eller låses  i stående retning. Generelle tilgjengelighetsinnstillinger Tilgjengelighet ...
 • Fokusgruppen (35+)

  28.08.2014

  (97. persentil), innebærer det at barnehagelæreren rapporterer om at barnet er blant de ca. 3 prosent av barna med mest vansker når det gjelder oppmerksomhet, konsentrasjon, aktivitetsnivå og impulskontroll ...
 • Strakstilbud

  31.08.2023 | Kapittel

  ...funksjonsnedsettelse, deres foresatte og helseinstitusjoner. Det kreves samtykke fra personen det gjelder og/eller foresatte. Det kreves ikke søknad fra pedagogisk psykologisk tjeneste, den/de som er målgruppe ...
 • Tilgjengelighet og inkludering

  07.02.2022 | Kapittel

  Vi skal likevel være klar over at deltakelse med tolk ikke er det samme som inkludering. Når det gjelder barn er det viktig at voksne har et bevisst forhold til de begrensingene som ligger i det å være ...
 • Overganger for elever med nevroutviklingsforstyrrelser

  03.06.2021 | Kapittel

  ...mange grunner til at de utvikler ufrivillig skolefravær. Ulike typer overganger Overganger handler om å avslutte aktiviteter og komme i gang med aktiviteter. Eksempler på overganger  fra friminutt til ...