Til hovedinnhold
Viser 101–110 av 2258 treff.
 • Om forstørring

  09.02.2021 | Kapittel

 • Om ressursen

  09.02.2021 | Kapittel

  OneNote Nettleseren Edge Andre muligheter Gjennom tekst, bilder og videoinstruksjoner får du kunnskap om hvordan de ulike tilpasningsmulighetene du har på din PC kan gjøres. Videoinstruksjonene er skjermopptak ...
 • Om deltidsopplæringen

  31.08.2023 | Kapittel

  ...må eleven ha et enkeltvedtak i tråd med rundskriv Udir 3-2010. Rektor kan ikke skrive enkeltvedtak om alternativ opplæringsarena i Statped uten hjemmel i opplæringslova § 2-6 og/eller § 5-1. Faglig innhold ...
 • Lite kunnskap om afasi – en pedagogisk utfordring i afasiomsorgen

  27.10.2017 | Artikkel

  Folk vet relativt lite om afasi, og kunnskapsnivået varierer. Flere hundre personer i Norge og fem andre land til har svart på den hittil største undersøkelsen om kunnskap om afasi. Resultatet følger tidligere ...
 • Slik spør du elever om hvordan digital undervisning fungerer

  26.02.2021 | Artikkel

  ...opplevelser av digital undervisning belyse saker som bare eleven din eller du er klar over sjekke om eleven hører godt / om hørselsteknikken fungerer, og ev. kontakte hjelpemiddelsentralen tilpasse undervisningen ...
 • - Hadde jeg visst noe om dette før

  02.02.2016 | Artikkel

  Rådgiving overfor lærere med elever som har fått påført traumatiske hodeskader.  Artikkelen handler om fire barn i alderen 9 -11 år som har vært utsatt for en traumatisk hodeskade. Den tar opp hvordan en ...
 • Om døvblindhet

  26.11.2020

 • Kartlegging ved mistanke om språkforstyrrelser/DLD hos flerspråklige

  02.08.2023 | Artikkel

 • Goassa så lik mánná sáhkadahttjá? Ale vuorde ja gehtja! julevsámegillii/lulesamisk

  01.11.2021 | Bok/hefte

  Loga Ii go mu mánná hállagoađe fargga? birra Davvisámegiella. «Goassa så lik mánná sáhkadahttjá? Ale vuorde ja gehtja» la diehtogirjásj æjgádijda ja åvdåstiddjijda gejn la mánná gut nágin sivá diehti ij buvte ...
 • Filmer om Statped

  13.12.2023 | Kapittel

  ...løfte fram noen historier og gode eksempler og hvordan laget rundt jobber og hvordan Statped støtter. Om du tenker å bruke en eller flere av filmene som et utgangspunkt for et møte, et kurs/forelesning eller ...