Til hovedinnhold
Viser 1371–1380 av 2256 treff.
 • Punktskrift i iOS

  20.02.2024 | Kapittel

  Punktskrift på skjerm i rotoren. Skjermen omdannes da til et 6-punkts punkttastatur. Du kan lese mer om dette i teksten Å skrive på en iOS-enhet. Koble ei leselist til iOS-enheten Sjekk først at Bluetooth ...
 • Programmering

  21.04.2023 | Kapittel

  ...være utilgjengelig for elever som bruker punktskrift. På temasiden om programmering for elever med nedsatt syn og blindhet kan du lese mer om dette.
 • Syn og synsfunksjon i pedagogisk samanheng

  07.06.2023 | Kapittel

  ...synsvanskar, skal få eit betre grunnlag for pedagogisk tilrettelegging. For meir om pedagogisk tilrettelegging, sjå temasida om tilrettelegging ved synsnedsetjingar.. 
 • Digital undervisning - elever med nedsatt hørsel

  25.03.2020 | Artikkel

  Ti tips om digital undervisning og videomøter med elever med hørselstap.  Alle møtedeltagere må unngå bakgrunnsstøy. Bruk en ekstern mikrofon som er nær lydkilden for å gi best mulig lyd til elevene. Mange ...
 • Den lille larven Aldrimett nå på tegnspråk

  23.02.2016 | DVD/CD

  Fortellingen om "Den lille larven Aldrimett", skrevet av Eric Carle, er en av verdens mest populære barnebøker. Historien om "den lille larven Aldrimett " ble utgitt i 1969 og har solgt 15 millioner eksemplarer ...
 • Koding som verktøy for livsmestring

  24.10.2017 | Video

  ...spesielle behov både mestring og læring. På Drammenskolen handler ikke koding om avansert programmering og dataforståelse, men om samarbeid, lek og problemløsning. 
 • 2.7 Taktil overfølsomhet: Når berøring er utfordrende

  03.03.2024 | Kapittel

  Læringsmål Selv om hele kroppen kan anses som et berøringsorgan, gir hendene våre vanligvis størst tilgang til taktil informasjon om verden. Hendene er en vesentlig del av de fleste handlinger og opplevelser ...
 • Tekniske hjelpemidler

  23.10.2023 | Artikkel

  ...grad. Denne temasiden er bygget opp slik at du først leser noen tekster som handler om felles behov uavhengig av om eleven eller barnet er blindt eller har sterkt nedsatt syn. Deretter skilles det mellom ...
 • Faglig løft for spesialpedagogiske miljø

  21.02.2024 | Artikkel

  ...spesialpedagogiske grupper på enkeltskoler eller på tvers av skoler.  Det er PPT som søker Statped om denne systemtjenesten. Innholdet planlegges med utgangspunkt i observasjon og samtaler i forkant. Løftet ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  ...repetere mer, og redusere vanskegrad.   Det å undervise denne elevgruppen betyr at du trenger forsikre deg om hva de har forstått og hvordan de forstår det de lærer. De vil ha behov for hjelp til å kople ny kunnskap ...