Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1611 - 1620 av 2103 treff.

 • Video transcription Dorine in ‘t Veld, Lisanne Aardoom

  18.04.2021 | Artikkel

  ...words, in order, in order to understand tactile images, it must be easy to discriminate and identify different lines, structure, structures, thoughts, and shapes in the tactile image. In order to understand ...
 • Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser

  19.03.2022 | Kapittel

  ...alene Spesialpedagogisk hjelp PP-tjenesten skal vurdere om barnet har rett på spesialpedagogisk hjelp gjennom å gjøre en sakkyndig vurdering. Les mer om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen på Utdanningsdirektoratets ...
 • Tidlig innsats

  18.03.2022 | Kapittel

  ...alene Spesialpedagogisk hjelp PP-tjenesten skal vurdere om barnet har rett på spesialpedagogisk hjelp gjennom å gjøre en sakkyndig vurdering. Les mer om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen på Utdanningsdirektoratets ...
 • Google Maps- Til fots

  25.06.2018 | App

  ...informasjon om for eksempel åpningstider, distanse og trafikk. Google Maps kan fungere som et navigeringsalternativ eller sammen med BlindSquare, et navigasjonshjelpemiddel for synshemmede. Les mer om BlindSquare ...
 • Logopediske tiltak og oppfølging for personer med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...afasi. Begge innfallsvinklene vil være viktige for å gi et helhetlig tilbud. Tilpasset informasjon om afasi er viktig for både personen selv og for pårørende. Direkte tiltak Tiltak som er rettet direkte ...
 • Informasjon til skoleeiere og enhetsledere

  10.09.2019 | Artikkel

  ...barn og elever har behov for, slik det rettighetsfestes i: FNs konvensjon om mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 24 Lov om barnehager § 19i Opplæringslovens § 2.16, § 3-13 og § 4A-13  Privatskoleloven ...
 • Forventninger til læring og vekst

  15.10.2018 | Kapittel

  ...menneske ut fra hvordan de ser ut. Ikke om du har jobbet i Statped i mange, mange år en gang. Det blir vi stadig minnet på i rådgivningsarbeidet vårt. Vi snakker derfor mye om å se bak grimaser, bak armer og bein ...
 • Rådgivning på systemnivå

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...tjenesten og hvem er involvert Veiledningen gis i de enkelte kommuner/ fylkeskommuner som informasjon om funksjonshemningen, forelesninger, drøftinger rundt case o.l. Sentrale samarbeidspartnere er oppvekstansvarlige ...
 • Kombinerte sansetap og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  21.06.2016 | Artikkel

  ...visuelt tegnspråk, mens andre trenger supplerende støtte for å kommunisere. Det kan dreie dreier seg om munnavlesning, tegn, bilder eller blandingsformer som også inkluderer gester, norsk med tegnstøtte ...
 • Synshemning og sosial kompetanse

  15.06.2016 | Artikkel

  ...situasjoner. Få beskrevet situasjoner som fanger oppmerksomheten til de som ser (synstolking). Orientere seg om moter, trender, klær og utseende. Dagliglivets aktiviteter Opplæring i aktiviteter i dagliglivet (ADL) kan ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!