Til hovedinnhold
Viser 1631–1640 av 2259 treff.
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  ...småbarnspedagogikk. Det å skape lyst og glede i samværet med barn er betydningsfullt. Det fremmer kontakt og ønske om gjentagelse, og dermed læring. Smil og latter som barn og voksne deler bidrar også til samhørighet ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  Barnehagen hadde temaarbeid om følelser i mange uker. Vi hadde fokus på en følelse, ofte i et par uker. I samlingsstunden viste vi et stort bilde på 45 x 60 cm, som i bildeeksemplene over. Barna og de ...
 • Spiseforstyrrelser

  05.06.2020 | Kapittel

  ...spising. Dersom vekt eller spisemønster endrer seg hos personer med ASF kan det være aktuelt å undersøke om det foreligger en spiseforstyrrelse.
 • Løpsk tale i voksen alder

  16.10.2020 | Artikkel

  ...imidlertid krevende, og medfører ikke at vansken opphører. For personer med løpsk tale vil kunnskap om vansken kunne bidra til økt egenforståelse og aksept. Mange opplever også at åpenhet rundt vansken ...
 • Teknisk tilrettelegging i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  17.01.2024 | Artikkel

  ...eller høreapparat. Dette tildeles også individuelt etter søknad til NAV Hjelpemiddelsentralen. Søk om hjelpemidler hos NAV - barnehagen kan søke (nav.no)   ...
 • Synstekniske hjelpemidler

  02.10.2023 | Kapittel

  ...enkelte som er sterkt svaksynte ha nytte av de samme hjelpemidlene som brukes av blinde.  Man søker om synstekniske hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.  
 • Mobilitet og orientering

  23.08.2023 | Kapittel

  ...gir blinde og sterkt synshemmede rett til mobilitetsopplæring. Mobilitet betyr bevegelse og handler om muligheten og evnen til å orientere seg og ta seg trygt frem fra et sted til et annet. Elever med kombinerte ...
 • Søknader

  28.12.2023 | Kapittel

  ...søknad til Diamanten skole for elever med døvblindhet. Sakkyndig vurdering fra PPT vedlegges søknaden om skoleplass.  Søknadsskjemaer Fyll ut på PC med docx Skriv ut og fyll ut for hånd med pdf Utfylt søknadskjema ...
 • Slik jobber Statped med leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG)

  14.06.2021 | Artikkel

  ...barn født med LKG. Logopedene i teamet er til stede på den første informasjonsdagen for å informere om hvordan en spalte kan påvirke talespråkutviklingen, og hvordan foreldre kan bidra til god språkstimulering ...
 • Barn och ungdomar med døvblindhet 1, 2 og 3

  11.10.2021 | Bok/hefte

  Serie med tre publikajsoner om barn og ungdommer med døvblindhet. Det er ulike tema på hver av publikasjonene: 1: "Erfarenheter av habilitering från barn och ungdomar med dövblindhet, föräldrar och personal" ...