Til hovedinnhold
Viser 1821–1830 av 2255 treff.
 • Å berøre barn som har synshemming

  17.03.2017 | Publikasjon

  ...betydning for barn med synsnedsettelse fordi mye av verden erfares via denne sansen. Her finner du råd om hvordan berøring kan brukes i samspill med barn som har nedsatt syn. Berøring er viktig i tilknytningen ...
 • Autismespekterforstyrrelse

  07.02.2023 | Kapittel

  ...styrke den enkeltes muligheter for å kunne kommunisere og ta del i sosiale fellesskap. Mer informasjon om autisme.
 • Epilepsi

  07.02.2023 | Kapittel

  ...tilgang til prosedyrebeskrivelser som forteller hvordan epilepsi kan håndteres og følges opp.  Mer om epilepsi på  NAKU.no ...
 • Taktile planer og symboler

  23.08.2023 | Kapittel

  ...døvblindhet påvirker særlig disse områdene: Sosialt samspill og kommunikasjon. Tilgang til informasjon om omgivelsene og tilgang til lærestoff. Mulighet for å kunne orientere seg og beveg seg fritt og trygt ...
 • Hurtigtaster

  16.08.2023 | Kapittel

  Å lære hurtigtaster er tidkrevende, spesielt siden det er mange å huske. Det er lurt å lære noen få om gangen og øve på disse før nye introduseres.   lesmer       ...
 • Mobilitetsstokk

  01.09.2023 | Kapittel

  ...stokken kalles også mobilitetsstokk. Stokken har tre hovedfunksjoner: beskytte ved å gi informasjon om hindringer og farer være til hjelp i orientering og forflytning ved å finne kjennemerker, forsterke ...
 • Lykter

  01.09.2023 | Kapittel

  ...håndholdte lykter. For noen kan det være tilstrekkelig å bruke sterke sportslykter, mens andre må søke om spesiallykter gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. En hodelykt har den fordelen at man har hendene fri ...
 • Smartteknologi med skjermleser

  23.02.2024 | Kapittel

  ...effektivt?  Hvilke apper kan være nyttige? Er du usikker på hvilken smartenhet du skal velge, eller på om du skal gå for Apple- eller Android-produkter?  Er du forelder eller lærer til en som ikke ser, og ...
 • Behov for ekstra tid og pauser

  07.06.2023 | Kapittel

  Selv om eleven har synstekniske hjelpemidler og tilrettelagte læremidler kan skolefaglige oppgaver, forflytning og daglige gjøremål være både tidkrevende og kognitivt krevende. Gjennom skoledagen bruker ...
 • Nav hjelpemiddelsentral

  18.12.2023 | Kapittel

  ...koordinerende ansvar for formidling av hjelpemidler og tilrettelegging innen eget fylke. Det er Lov om Folketrygd som hjemler hjelpemiddelformidlingen i Norge. Folketrygdloven er en rettighetslov, og medlemmer ...