Til hovedinnhold
Viser 371–380 av 2258 treff.
 • Nye samiske læringsressurser

  06.02.2019 | Artikkel

  ...tall og kroppsdeler. Trykk på føttene, hendene, hodet og lytt! Sammen med dukka får barnet lære begreper, tall og sanger på en morsom måte, barnet får umiddelbart respons når det trykker på de ulike kroppsdelene ...
 • Arbeid med undervisningsmateriellet

  08.06.2016 | Artikkel

  ...ulike aktivitetene, og det gis fokus gjennom bruk av spill, leker, bildebøker med mer. Informasjon om Minspeak på norsk Hva undervisningsmateriellet inneholder Dette materialet kommer med en kortfattet ...
 • Organisere skolearbeidet med Book Creator

  21.11.2019 | Kapittel

  ...energien som brukes for å holde orden i papirmøllen eller harddisken går utover kapasiteten til å utføre oppgavene og tilegne seg kunnskapen i undervisning. Et viktig grep er å legge til rette for at antall ...
 • Sammenfatningsskjema

  23.11.2023 | Kapittel

  ...ut kartleggingsskjemaer, kan ha registrert de samme interessene, men beskrevet dem med litt ulike ord. Da lager du som sammenfatter, en felles beskrivelse som favner dette. Det vil også gjerne være en ...
 • Språk og kommunikasjon – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  Kommunikasjon med omverdenen starter i det øyeblikket et barn er født. Det gjelder også barn med hørselstap.  En forutsetning for at barnet skal være aktiv i kommunikasjonen med omgivelsene, er at det ...
 • Eksempler på skriftlige oppskrifter med bilde-og lydstøtte

  23.10.2019 | Kapittel

  ...ved at du kan legge inn tekst, bilder, film og lydstøtte.  Film bok om land i Book Creator Gå til bookcreator.com for å lese boka "Bok om land i Europa - hvordan lage boka". Oppskrifter i Book Creator Tips ...
 • Nedsatt hørsel og tilrettelegging ved prøver og eksamen

  01.07.2016 | Artikkel

  ...manglende kompetanse. Eksempler på tiltak for tilrettelegging kan være: utvidet tid forklaring av ord og uttrykk felles lytteprøver ved muntlig prøve tilpasses eget rom til disposisjon/støyskjerming lyd ...
 • Språkvansker i videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...samme hjelpemidlene som for elever med lese- og skrivevansker. De vil profittere på undervisning i begreper, læringsstrategier og bruk av kompenserende hjelpemidler. Visuell støtte er nyttig for elever med ...
 • Tidlig språkutvikling og leseopplæring

  17.06.2016 | Artikkel

  ...barnet.  Å lære å lese handler om mer enn å lære de 29 norske bokstavene, hvilke språklyder som knytter seg til dem og hvordan de skal trekkes sammen for å lage ord. Det handler om å finne mening i det man leser ...
 • Fase 3. Henvisning til PPT

  04.08.2023 | Kapittel

  1 og 2. I denne dokumentasjonen er elevens medvirkning et viktig bidrag. Eleven skal utredes med tanke på eventuelt behov for spesialundervisning. PPT lager en sakkyndig vurdering med tilråding til skolen ...