Til hovedinnhold
Viser 581–590 av 2299 treff.
 • Samisk dukke - samiskspråklig dukke

  04.02.2019 | Konkret materiell

  ...lyder, ord og sanger som passer fint i barns lek. En artig dukke som lærer bort alfabetet, tall og kroppsdeler. Trykk på føttene, hendene, hodet og lytt! Sammen med dukka får barnet lære begreper, tall ...
 • Kommunikasjonspass

  22.03.2023 | Kapittel

  ...vanskelig å tolke. Ofte vil andre variere i sin oppfatning av hva vedkommende uttrykker. Laget rundt personen må derfor samarbeide om å finne ut hvordan ulike kroppslige uttrykk arter seg, og hva de kan ...
 • CCC-2 Children`s Communication Checklist

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...språkrelaterte atferd. Svarformatet er en firepunktsskala, der respondenten skal vurdere hvor ofte vedkommende har observert det som beskrives i utsagnene hos det aktuelle barnet. CCC-2 er utviklet for å fange ...
 • Vi vil også lære! Gi oss digitale dingser. Da lærer vi lettere.

  27.02.2019 | Artikkel

  ...suksessfaktorer for god pedagogisk bruk, er mangelvare. Vi presenterer her noen elevstemmer når det gjelder bruk av digitale lære- og hjelpemidler (DLH). Stemmene kommer fra elever som har utfordringer med ...
 • Opplevelse av mestring

  07.09.2022 | Kapittel

  Selvstendighet i hverdagens gjøremål handler blant annet om å spise, kle av og på seg, vaske seg og gå på toalettet. Dette er aktiviteter som kan bidra til at barnet opplever mestring. Barn med normalt ...
 • Tilrettelegging for deltakelse

  19.03.2022 | Kapittel

  ...deltakelse. I sammenheng med yrkesplanlegging og karriereveiledning vil det også være relevant å vurdere om særinteressefelt kan benyttes i videre valg. På denne måten kan eleven få utnyttet både sine interesser ...
 • Nedsatt hørsel og spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...aktivt i samtalen. Med andre ord bør elevene unngå å snakke sammen samtidig som de trykker og har fokus på skjermen. I ulike typer spill kan det være mange ukjente begreper. I tillegg har ofte kommersielle ...
 • Beskrivelse av arbeidsmåten

  31.05.2023 | Kapittel

  ...som for eksempel tankekart, temabilder, talende tastatur, opplesing av tekst osv. Eksempel på ulike ferdighet eller sider ved skriveprosessen som du kan modellere: Hva skal jeg skrive om - knytt det opp ...
 • Språkforstyrrelser hos flerspråklige

  08.08.2023 | Kapittel

  ...når det gjelder hvor omfattende og alvorlige vanskene er og på hvilke språklige områder det enkelte barnet strever mest. Barn med DLD vil imidlertid ofte ha grammatiske vansker, lite ordforråd og begrensninger ...
 • "Grønt kort"

  18.12.2023 | Kapittel

  ...reise for en ledsager på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte. Ordningen med gratis reise for ledsager gjelder ikke på fly. Hvem utsteder «det grønne kortet»? Tilleggslegitimasjonskortet utstedes ...