Til hovedinnhold
Viser 591–600 av 2257 treff.
 • "Grønt kort"

  18.12.2023 | Kapittel

  ...reise for en ledsager på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte. Ordningen med gratis reise for ledsager gjelder ikke på fly. Hvem utsteder «det grønne kortet»? Tilleggslegitimasjonskortet utstedes ...
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...delta så mye av skoletiden at deres behov for sosial tilhørighet og stabilitet blir ivaretatt. Dette gjelder også barn og elever med spesialpedagogiske behov og minoritetsspråklige elever med behov for særlige ...
 • Nedsatt hørsel og spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...aktivt i samtalen. Med andre ord bør elevene unngå å snakke sammen samtidig som de trykker og har fokus på skjermen. I ulike typer spill kan det være mange ukjente begreper. I tillegg har ofte kommersielle ...
 • Språkforstyrrelser hos flerspråklige

  08.08.2023 | Kapittel

  ...når det gjelder hvor omfattende og alvorlige vanskene er og på hvilke språklige områder det enkelte barnet strever mest. Barn med DLD vil imidlertid ofte ha grammatiske vansker, lite ordforråd og begrensninger ...
 • Levér skolelydbøker

  06.07.2018 | Tjeneste

  Alle lån gjelder til skoleåret er slutt. Da blir lydbøkene slettet automatisk.  Lån en bok på nytt hvis du trenger den mer.  Husk å slette alle lydbøker som du har lastet ned.  Lurer du på noe? ...
 • 6-16 jahkásaččaid giella

  27.02.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...stille en diagnose. På grunn av testens begrensede omfang kan man ikke trekke nøyaktige konklusjoner om en elevs språklige styrke eller svakhet. Språk 6-16 kan, og bør brukes som en indikasjon på hvorvidt ...
 • Puppet Pals

  03.05.2016 | App

  ...presentasjonsverktøy stimulere til bruk av flere sanser og appellere til ulike læringsstiler. Det gjelder både når læreren bruker appen til å presentere nytt fagstoff og når elevene får bearbeide fagstoffet ...
 • Opplevelse av mestring

  07.09.2022 | Kapittel

  Selvstendighet i hverdagens gjøremål handler blant annet om å spise, kle av og på seg, vaske seg og gå på toalettet. Dette er aktiviteter som kan bidra til at barnet opplever mestring. Barn med normalt ...
 • Tilrettelegging for deltakelse

  19.03.2022 | Kapittel

  ...deltakelse. I sammenheng med yrkesplanlegging og karriereveiledning vil det også være relevant å vurdere om særinteressefelt kan benyttes i videre valg. På denne måten kan eleven få utnyttet både sine interesser ...
 • Inkluderingsverktøy tas i bruk i flere kommuner

  05.12.2023 | Artikkel

  ...utviklet, forklarer de to rådgiverne. Det kunne gi et godt grunnlag for å få felles forståelse av begreper. Det viste seg også å være nyttig for å kartlegge hva som fremmer og hva som hemmer inkludering ...